projekt nr 70

70. Olsztyński Piknik Rowerowy


Lokalizacja

Projekt będzie miał miejsce na terenie miasta Olsztyn z wyszczególnieniem Parku Centralnego oraz ulic Sikorskiego, Wilczyńskiego, Pstrowskiego, Niepodległości, Piłsudskiego,Bałtycka, Grunwaldzką, Szrajbera, Jagielońska, Wojska Polskiego, Partyzantów, 1 Maja, Wańkowicza. Wyścig amatorów na rundzie: Pieniężnego, 22 Stycznia, Emilii Plater, Kościuszki, Niepodległości, Ryszarda Knosały.

Skrócony opis

Olsztyński Piknik Rowerowy.

Bądź częścią zorganizowanego przejazdu rowerowego ulicami naszego miasta do Parku Centralnego, Przewidziane są atrakcje kulturalne, strefa gastronomiczna, darmowy serwis rowerowy, loteria upominkowa oraz wyścig kolarski z upominkami dla uczestników i nagrodami dla najlepszych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Opis projektu

Zorganizowany oraz zabezpieczony przez policję przejazd kolumny rowerzystów z największych Olsztyńskich osiedli do do Parku Centralnego w Olsztynie, gdzie na uczestników czekać będą atrakcje w postaci darmowych serwisów rowerowych, strefy gastronomicznej (food trucki), strefy muzycznej oraz wyścigów kolarskich różnych grup wiekowych na wyznaczonej i zabezpieczonej trasie po ulicach centrum Olsztyna.

Uzasadnienie realizacji projektu

Ukazanie zalet komunikacyjnych wynikających z faktu korzystania z transportu rowerowego w mieście Olsztyn, zamiast indywidualnego transportu samochodowego.
Popularyzacja zdrowego trybu życia.
Integracja mieszkańców miasta Olsztyn.
Popularyzacja kolarstwa.

Ogólnodostępność

Bez ograniczeń  wiekowych, wyłącznie dla osób nie będących pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opłaty za serwis rowerowy 15 000 zł
2Scena muzyczna, dekoracje, oznaczenia20 000 zł
3Zabezpieczenie medyczne9 000 zł
4Ubezpieczenie NNW1 000 zł
5Loteria upominkowa 5 000 zł
6Koszulki kolarskie dla uczestników i nagrody25 000 zł
7Promocja imprezy3 000 zł
8Projekt zmiany organizacji ruchu22 000 zł
Łącznie: 100 000 zł