projekt nr 27

27. Zajęcia szachowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie

Skrócony opis

Obecne czasy nakładają na uczniów i rodziców szereg nowych obowiązków i wyzwań. Jak się okazało, w dobie pandemii jednym z najbardziej popularnych zjawisk integrujących rodziny okazały się szachy. W szachy może grać każdy i w każdym wieku. Wychodząc więc naprzeciwko zapotrzebowaniu środowiska postanowiliśmy stworzyć szansę nauczenia się tej Królewskiej Gry dla każdego chętnego.

Opis projektu

Przedmiotem zadania, które planujemy wykonać jest organizacja zajęć szachowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt jest skierowany do mieszkańców osiedla Podgrodzie, a także wszystkich chętnych mieszkańców Olsztyna.
W celu realizacji projektu planowane jest utworzenie 5 grup szkoleniowych stacjonarnych i jednej grupy realizującej zajęcia zdalnie. Zajęcia rozpoczęłyby się z początkiem roku 2022 i trwały do przerwy świątecznej w grudniu.
W tym czasie założono realizację łącznie 250 godz. szkoleniowych. Zajęcia prowadzone będą przez instruktorów szachowych, którzy posiadają uprawnienia instruktorskie Polskiego Związku Szachowego. W projekcie uwzględniono koszt obsługi instruktorskiej, a także wynajem sal dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 10 w Olsztynie. W czasie realizacji zadania zaplanowane zostały minimum 4 turnieje szachowe wraz z obsługą sędziowską.
Mając na uwadze ogólnodostępność projektu planowany jest zakup monitora multimedialnego i osprzętu, który pozwoli na łączenie się z uczestnikami zajęć zdalnie. Dzięki takiemu rozwiązaniu, osoby mające problem z dotarciem na zajęcia stacjonarne będą mogły skorzystać z pełnej oferty zajęć szachowych. W przedmiocie opisanych szkoleń ujęto również zakup pomocy dydaktycznych, nagród w postaci medali, pucharów i dyplomów.

Uzasadnienie realizacji projektu

Wprowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku wpływa wszechstronnie na rozwój dzieci. Szachy to wspaniałe narzędzie dydaktyczne wspierające w procesie kształcenia.
Uczą systematyczności, rozwiązywania trudnych problemów, abstrakcyjnego myślenia, podejmowania decyzji i ponoszenia konsekwencji. Starszym osobom pozwalają atrakcyjnie spędzić czas i zachować sprawność umysłową. Dodatkowym atutem zajęć szachowych jest spędzanie czasu w gronie rodziny, przyjaciół i sąsiadów. Po okresie pandemii bardzo istotne stało się integrowanie środowiska lokalnego.
Dzięki zajęciom szachowym uczestnicy będą odczuwać przynależność do grupy, co znacząco wpłynie na relacje międzyludzkie i ograniczy zachowania ryzykowne wśród dzieci i dorosłych. Uczestnictwo w zajęciach i organizacja turniejów szachowych pozytywnie wpłynie także na środowisko uczniów SP10, dając możliwości kontynuacji nauki gry w szachy, którą rozpoczęli w szkole. Szachy to również lekarstwo na uzależnienie od komputerów i telefonów
Ogólnodostępność

Zajęcia będą dostępne dla wszystkich chętnych, bez względu na wiek i zdrowie (kurs on-line). W związku z elastycznością instruktorów istnieje możliwość dopasowania dni i godzin zajęć do poszczególnych grup. Dodatkowo, dla osób niepełnosprawnych proponujemy zajęcia stacjonarne jak i on-line. Projekt zakłada bezpłatny udział w zajęciach i turniejach organizowanych w ramach projektu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1prowadzenie zajęć szachowych przez instruktorów 15 000 zł
2Wynajem sal dydaktycznych9 600 zł
3Materiały dydaktycznie niezbędne do prowadzenia zajęć4 000 zł
4Monitor multimedialny10 000 zł
5organizacja turniejów z obsługą sędziowską, zakup medali, pucharów, dyplomów4 000 zł
Łącznie: 42 600 zł