projekt nr 31

31. Legendy warmińskie na ulicach Olsztyna


Lokalizacja

Stare Miasto Olsztyn lub Park Centralny

Skrócony opis

Projekt zakłada stworzenie oraz realizację spektaklu ulicznego, który opiera się na kompilacjach legend warmińskich. Odbywałby się on w przestrzeni olsztyńskiego Starego Miasta. W realizacje zostaliby zaangażowani Aktorzy Olsztyńskiego Teatru Lalek, którzy posiadają doświadczenie w realizacji sztuk w tej specyficznej przestrzeni. Celem jest budowanie i umacnianie świadomości lokalnej Olsztynian.

Opis projektu

1. Adaptacja wybranej legendy warmińskiej na scenariusz teatralny.
2. Projekt scenografii oraz jej wykonanie (formy i kostiumy).
3. Stworzenie muzyki do spektaklu.
4. Reżyseria spektaklu (próby z aktorami, obsługą techniczną).
5. Promocja spektaklu.
6. Realizacja spektaklu w przestrzeni miejskiej.
7. Rozliczenie projektu i ewaluacja.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zauważyłam, że historia Warmii nie jest znana wśród społeczności lokalnej. Ze względu na jej złożoną przeszłość często jest przemilczana. Projekt ma na celu przybliżenie Olsztynianom naszej historii oraz pokazanie, jaki posiada potencjał artystyczny. Dodatkowym aspektem jest rosnące zainteresowanie kulturą słowiańską, wykorzystanie jej elementów w m.in. grach, filmach, serialach oraz muzyce. Wierzę, że ten projekt zainteresuje zarówno dorosłych, jak i młodzież, przez co skłoni do pogłębiania wiedzy na temat naszego terenu. Uważam, że świadomość historyczna mieszkańców przyczynia się do budowania relacji z miastem oraz emocjonalnego zaangażowania w jego rozwój oraz przyszłość.

Ogólnodostępność

Projekt zrealizowany zostanie w przestrzeni miejskiej. Olsztyńska Starówka jest idealnym miejscem do wystawienia spektaklu ulicznego. Po pierwsze pasuje klimatem do warmińskich legend, a jej infrastruktura może zostać wykorzystana jako element scenografii. Scenariusz spektaklu, który powstanie na podstawie warmińskiej legendy, będzie odpowiedni zarówno dla widzów dorosłych, jak i tych młodszych. Historyczne konotacje oraz kulturowy potencjał tekstu wpływają nie tylko na poznanie przeszłości warmińskiego terenu, lecz także skłoni do samodzielnego poszerzania wiedzy. Po drugie, jest to miejsce ogólnodostępne i znane Olsztynianom, a dojazd do niej jest bardzo ułatwiony. Dodatkowo projekt zakłada współpracę Olsztyńskiego Teatru Lalek z innymi organizacjami i grupami artystycznymi działającymi na terenie Olsztyna np. Olsztyńskim Teatrem Tańca działającego w ramach Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIA lub grupą aktorską działającą pod nazwą "Teatroholicy".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Scenariusz3 000 zł
2Reżyseria7 000 zł
3Projekt scenografii4 000 zł
4Opieka Księgowa1 000 zł
5Koordynacja projektu 2 500 zł
6Wynagrodzenia aktorów oraz obsługi technicznej33 000 zł
7Kostiumy3 000 zł
8Formy lalkowe 40 000 zł
9Muzyka 1 500 zł
10Projekt plakatu1 000 zł
11Promocja wydarzenia 1 000 zł
12Choreograf1 000 zł
13Poligrafia 1 000 zł
14Wynagrodzenie dla szczudlarzy i kuglarzy1 000 zł
Łącznie: 100 000 zł