projekt nr 38

38. Remont chodnika przy ulicy Mikołaja Trąby


Lokalizacja

Ulica Mikołaja Trąby po stronie OTBS - od ulicy Smętka do ulicy Grunwaldzkiej, około 300 m.

Skrócony opis

Niewielki chodnik przy ulicy bp Mikołaja Trąby wymaga pilnego remontu! Dla wygody i bezpieczeństwa przechodniów  - mieszkańców najbliższych bloków, klientów pobliskiego OTBS oraz turystów!

Opis projektu

Chodzi o klasyczną wymianę nawierzchni chodnika, a więc usunięcie wiekowych już, połamanych płyt i zastąpienie nowymi lub kostką brukową. Naturalnie będzie też trzeba wymienić krawężniki, ale to już państwo specjaliści wiedzą najlepiej.

Uzasadnienie realizacji projektu

Nowa nawierzchnia naturalnie poprawi komfort poruszania się po chodniku, ale także bezpieczeństwo, ponieważ obecnie piesi wolą pokonać ten fragment drogi znacznie równiejszą ulicą niż ryzykować potknięcie na wystających płytach chodnikowych. .Druga sprawa to zbyt głębokie parkowanie samochodów przy krawędzi ulicy tak, że zajmują zbyt dużą powierzchnie chodnika. Ufamy że nowa nawierzchnia będzie bardziej wyraźnie zaznaczała granicę pomiędzy chodnikiem a jezdnią, co zapobiegnie takim działaniom. Po trzecie, chodzi o uliczkę prostopadłą do ulicy Grunwaldzkiej, która w ostatnim czasie , dzięki remontowi Dworca Zachodniego , a także ustalenia stref parkowania stała się bardziej uczęszczana nie tylko przez mieszkańców, ale i turystów, a zatem wykonanie tego projektu osiedlowego wpłynie korzystnie także na wizerunek całego miasta. Dodatkowym argumentem niech będzie fakt, że w OBO 2021 wygrał projekt na ulicy Smętka, a więc byłaby to spójna całość wiodąca do popularnej ulicy Grunwaldzkie

Ogólnodostępność

Projekt jest jak najbardziej ogólnodostępny dla mieszkańców osiedla, miast oraz dla przyjezdnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana nawierzchni chodnika90 000 zł