projekt nr 40

40. Remont chodnika i schodów przy ul. Orłowicza 6 obok Marketu Carrefour.


Lokalizacja

Nagórki, ul. Orłowicza 6, obok Marketu Carrefur.

Skrócony opis

Projekt dotyczy remontu chodnika i schodów, znajdujących przy ul. Orłowicza 6 obok Marketu Carrefour.
Wyżej wymieniony projekt jest częścią ciągu pieszego od ul. Orłowicza aż do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3  przy ul. Wańkowicza 1.

Opis projektu

Realizacja projektu obejmuje:

- demontaż starego chodnika i schodów
- ułożenie na nowo chodnika i schodów z kostki polbrukowej wraz z podjazdem dla wózków
- wymiana poręczy przy schodach na nowe z obu stron schodów
- ułożenie na nowo gazonu wzdłuż chodnika z kostki polbrukowej lub innego nowoczesnego materiału
- rewitalizacja nasadzeń w gazonie i  posadzenie nowych kwiatów, krzewów itp. do uzgodnienia jakich
- zainstalowanie oświetlenia

Uzasadnienie realizacji projektu

Realizacja projektu znacząco ułatwi bezpieczne przemieszczanie się mieszkańcom Nagórek. Poprawi wygląd estetyczny ciągu pieszego, zlikwidowane zostaną ubytki i nierówności, będące zagrożeniem dla pieszych (upadki, skręcenia nóg itp). Jego realizacja spełni liczne prośby mieszkańców Nagórek kierowane w tej sprawie od wielu lat.


Ogólnodostępność

Projekt jest ogólnodostępny, realizowany będzie na ogólnodostępnym terenie, z którego oprócz mieszkańców Nagórek korzystają również mieszkańcy innych osiedli.
Remont schodów i chodnika, nie naprawianych od czasu ich wybudowania tj. początku lat 80-tych jest oczywistą koniecznością. Schodami tymi i chodnikiem porusza się bardzo dużo młodzieży i dzieci uczących się w ZSO nr 3 oraz dorosłych udających się do centrum Nagórek  m.in. przychodni lekarskiej, sp-ni mieszkaniowej, kościoła i innych obiektów użyteczności publicznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1demontaż starego chodnika i ułożenie nowego60 000 zł
2demontaż starych schodów i ułożenie nowych90 000 zł
3wymiana poręczy przy schodach na nowe z obu stron 7 000 zł
4demontaż i ułożenie wzdłuż chodnika nowego gazonu z polbruku 30 000 zł
5pozostałe koszty (zakup ziemi, kwiatów, krzewów), oświetlenie30 000 zł
Łącznie: 217 000 zł