projekt nr 64

64. Angielski w żłobku i w domu, gwarancją lepszej przyszłości Olsztyna


Lokalizacja

wszystkie miejskie żłobki w Olsztynie

Skrócony opis

Inicjatywa zakłada codzienne wychowanie dzieci w żłobkach miejskich w dwóch językach równolegle- ojczystym polskim oraz globalnym angielskim dzięki czemu zapewniamy naszym małym pociechom w przyszłości lepszy start w życiu. Samo wychowanie w dwujęzyczności  jest również skuteczną metodą do nabycia kompetencji językowych dla opiekunów którzy na co dzień zajmują się maluchami oraz dorosłych.

Opis projektu

Założeniem  projektu dedykowanego dla olsztyńskich maluchów w żłobkach miejskich  jest powszechne, codzienne, równoległe do języka ojczystego nauczanie angielskiego dzięki wykorzystaniu systemu programu wychowania w dwujęzyczności. Warto też podkreślić że dzięki tej inicjatywie nauczanie obejmuje także opiekunów jaki i rodziców czy dziadków (dorosłych). Dwujęzyczność to cel, który jest rozumiany zarówno indywidualnie – jako inwestycję  w rozwój każdego dziecka, jak i społecznie – jako nowej jakości fundament dla polskiej gospodarki, ekonomii i polityki społecznej. Powszechna dwujęzyczność doprowadza do zmiany standardów, na której wszyscy w przyszłości skorzystamy.
Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej. Cechuje ich wyższa pozycja społeczna i materialna oraz – co chyba najważniejsze – lepsze zdrowie. Warto podkreślić, iż dwujęzyczność opóźnia o 5-6 lat skutki chorób neurologicznych takich jak Alzheimer i Parkinson.
Powszechna Dwujęzyczność wykorzystuje pierwszą na świecie, przełomową, ale jednocześnie najbardziej ze wszystkich naturalną metodę przyswajania języka angielskiego we wczesnym dzieciństwie równolegle do języka ojczystego. Jest to specjalnie wykreowany świat bohaterów, piosenek, filmów animowanych oraz przygotowanych na tej podstawie zabaw językowo-muzyczno-ruchowych zarówno indywidualnych, jak i grupowych.

Specjalnie programy edukacyjne wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym.

W ramach projektu opiekunowie,  oraz rodzice, dziadkowie zostaną wyposażeni we wszelkie niezbędne pomoce dydaktyczne ( dostęp do platformy  dla opiekunów, dostępy domowe dla dzieci ,tablice interaktywne oraz głośniki, scenariusze zajęć, materiały audio-wideo, plakaty klasowe, karty obrazkowe, naklejki motywacyjne). Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości materiałów edukacyjnych przełoży się na efektywne kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych wychowania przedszkolnego. Warto również podkreślić , że do projektu nie będzie konieczności zatrudniania dodatkowych osób wszystko będzie się opierać na już istniejącej kadrze w żłobkach.

W proces nauczania języka angielskiego będą zaangażowani opiekunowie w żłobkach jak i rodzice dziadkowie, krewni, którzy w sposób bierny podczas codziennych zajęć będą kodować z dziećmi poznawane treści. Takie rozwiązanie przyczyni się do skuteczniejszego utrwalenia przez dzieci języka, a opiekunom pozwoli zdobyć kompetencje językowe.

Uzasadnienie realizacji projektu

Posługiwanie się językiem angielskim przestaje już być atutem, a staje się powszechnym  wymogiem. Badania naukowe Werlen z 2002 roku, o których pisze pani prof. Magdalena Olpińska-Szkiełko wskazują, że dzieci w wieku od 0 do 7-8 lat życia posiadają największe zdolności przyswajania języków, a najskuteczniejszą metodą wdrażania dwujęzyczności zamierzonej jest równoległe, codzienne i kontekstowe osłuchiwanie się z dwoma językami w domu i placówce. Kiedyś dzieci marzyły, żeby zostać strażakami, czy policjantami. Dziś trendy są całkiem odmienne - programista, youtuber, influencer to obecnie zawody marzeń młodego pokolenia. Język angielski jest jednak nie tylko kluczem do tych kilku profesji XXI wieku. Jest kluczem do globalnej niezależności jednostki i inwestycją w lokalny kapitał ludzki. Wychowanie w dwujęzyczności jest również metodą o wiele bardziej efektywną i w porównaniu do kursów językowych, korepetycji językowych i dodatkowych zajęć, o wiele tańszą.

Ogólnodostępność

Projekt spełnia wymogi ogólnodostępności i jest skierowany do wszystkich, nie defaworyzują żadnych grup społecznych i jest dla każdego w tym niepełnosprawnych ( program przewiduje pomoce dydaktyczne również dla tej grupy). Każdy rodzic , mieszkaniec Olsztyna który zapisze swoje dziecko do publicznego żłobka, będzie miał możliwość skorzystania z programu dwujęzyczności.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyposażenie każdego chętnego, publicznego żłobka Olsztyna w zestaw materiałów wspomagających wychowanie w dwujęzyczności W skład zestawu dla opiekunów wchodzą: - płyty DVD oraz dostęp online (na poziomie startowym min 4, dla grup starszych lekcje wymowy na płycie dvd -płyty CD z piosenkami i podkładami muzycznymi (min. 1 płyta lub dostęp online na poziom) - plan zajęć na każdy dzień pracy dla wychowawców na min 30 tygodni -karty obrazkowe, min 40 na każdy na jednym poziomie -naklejki motywacyjne z bohaterami serii -plakaty grupowe w formacie A3 - materiał edukacyjny jest dostosowany do grupy docelowej (dzieci w wieku przedszkolnym), a bohater lub bohaterowie posługują się jedynie językiem angielskim i nie występują w wersjach językowych/dubbingowych innych niż angielska -Minimum 60 minut animacji do nauki języka w kontekście - dostęp do portalu z treściami w wersji elektronicznej -pacynki lub maskotki, min. 4 sztuki z danego poziomu -filmy instruktażowe przedstawiające zajęcia z dziećmi -platforma do współpracy opiekun w placówce-rodzic12 748,30 zł
2Przeprowadzenie 1 szkolenia dla opiekunów w żłobkach wprowadzających w metodykę programu500 zł
3Przeprowadzenie 3 szkoleń dla rodziców, dziadków, krewnych, prawnych opiekunów1 500 zł
4Wyposażenie rodziców i dziadków, opiekunów prawnych w materiały edukacyjne w formie drukowanej oraz cyfrowej (plakat do domu, kolorowanka, poradnik z tłumaczeniami piosenek, karta kontaktu z językiem w domu, minimum 4 książeczki z obrazkami i wskazówkami dla rodziców,przewodnik dla rodziców, system komunikacji z opiekunem dziecka, animacje, piosenki dostępne online na dedykowanym portalu oraz na płycie CD, minimum 1 pacynka lub maskotka)64 380 zł
5Tablice interaktywne, panoramiczne, wielodotykowe, ceramiczne oraz 4 zestawy głośników18 399,20 zł
Łącznie: 97 527,50 zł