projekt nr 75

75. CREEPY WARM-YA


Lokalizacja

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

Skrócony opis

"CREEPY WARM-YA" to seans teatralny oparty na kompilacji bajek, legend, wierzeń i obrzędów warmińskich z gatunku
horroru i thrillera, przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Miejscem realizacji
projektu będzie Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne.

Opis projektu

Zadanie „CREEPY WARM-YA” obejmuje stworzenie autorskiego seansu teatralnego opartego na kompilacji bajek, legend, wierzeń i obrzędów warmińskich z gatunku horroru i thrillera. Projekt połączy olsztyńskie środowiska aktorów dramatycznych oraz lalkowych. Zespół aktorski składać się będzie z dwóch młodych aktorek dramatycznych (absolwentek Studium Aktorskiego w Olsztynie) i dwóch doświadczonych aktorów lalkowych (Olsztyński Teatr Lalek). Za reżyserię i scenariusz odpowiadać będzie zasłużony w Olsztynie aktor Maciej Mydlak. Literatura, którą reżyser będzie wykorzystywał jako inspirację do stworzenia scenariusza składać się będzie m.in. z takich pozycji jak: "Bajki Warmii i Mazur" Haliny Konecznej i Wandy Poniatowskiej, "Słownictwo Warmii i Mazur. Wierzenia i obrzędy" Hanny Bień-Bielskiej, i "Kiermasz bajek" Władysława Gębika. Największym atutem projektu będzie miejsce jego realizacji. Premiera oraz dalsze spektakle odbywać się będą w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w Olsztynie. Projekt zakłada innowacyjne połączenie lalkowego spektaklu teatralnego z możliwościami multimedialnymi, które daje przestrzeń kopuły Planetarium. Przestrzeń ta stwarza niesamowite możliwości zastosowania bogatej warstwy wizualnej, poszukiwania nowych form przekazu wartości, treści oraz wrażeń zmysłowych. Na potrzeby projektu zostanie wyprodukowana scenografia cyfrowa wraz z animacjami, która aranżując przestrzeń kopuły Planetarium będzie przenosić widza kolejno w miejsca akcji. Cyfrowa przestrzeń będzie więc dla aktorów scenografią, po której będą się poruszać opowiadając widzom historię, ale również polem na możliwości wykreowania technologicznych partnerów scenicznych. Kooperacja instytucji teatralnych i renomowanego obiektu kulturalnego jest innowacyjnym w formę i treść projektem, którego w Olsztynie jeszcze nigdy nie było. Lalki, kostiumy, scenografia, projekcje multimedialne oraz
muzyka będą zaprojektowane na potrzeby widowiska przez artystów działających w regionie Warmii i Mazur. Projekt „CREEPY WARM-YA” w swoim zamyśle jest spektaklem familijnym. Adresatami są więc zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli oraz seniorzy. Głównym celem projektu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur oraz pielęgnowanie lokalnej tradycji. Docelowym punktem projektu będzie wystawienie premiery (24.07.2022 o godz. 18:00) oraz pięciu darmowych spektakli na Sali Projekcyjnej w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym w odstępie tygodniowym w miesiącu lipiec i sierpień 2022 roku tj. 31.07.2022, 07.08.2022, 14.08.2022, 21.08.2022, 28.08.2022 o godz. 18:00. Planowany czas trwania spektaklu to około 60 minut. Szacuje się, że analogowo projekt dotrze do minimum 1 tys. widzów
(uwzględniając reżim sanitarny wynikający z pandemii COVID-19). Uwieńczeniem całego projektu „CREEPY WARM-YA” będzie zrealizowanie autorskiej gry/zabawy animacyjno-teatralnej, która zostanie nagrana i stworzona przez aktorów obsady (a dokładniej przez wykreowanych przez nich bohaterów). Gra/zabawa nagrana zostanie 31.08.2022r., a następnie umieszczona w Internecie w dniu 06.09.2022.  Zadaniem gry z jednej strony będzie więc upamiętnienie projektu, a z drugiej zachęcenie ludzi do obejrzenia go na żywo w przyszłości.

Uzasadnienie realizacji projektu

Zastosowana w scenariuszu literatura pobudzi aspekt edukacji kulturalnej i artystycznej wśród dzieci i młodzieży. Sfera poznawcza obejmie również zapoznanie się młodego widza z treścią bajek, legend oraz wierzeń warmińskich, wpływając tym samym na zwiększenie poczucia przynależności lokalnej. Korzyścią wynikającą z obejrzenia spektaklu dla ludzi dorosłych i seniorów będzie pobudzenie aspektu poznawczego, kultywowanie tożsamości kulturowej, podtrzymywanie wartości kultury lokalnej, upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur oraz pielęgnowanie lokalnej tradycji. Dla widzów dorosłych i seniorów zderzenie z literaturą lokalną będzie rekonstrukcją lat dziecięcych, nawiązując do idei i „Małych Ojczyzn”. Dodatkowym atutem oferty dla każdej grupy wiekowej odbiorców projektu będzie możliwość skorzystania z ogólnodostępnej, proponowanej przez twórców gry/zabawy animacyjno-teatralnej umieszczonej w Internecie.

Ogólnodostępność

"CREEPY WARM-YA" to spektakl familijny, przeznaczony dla szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Ponadto przestrzeń Olsztyńskiego Planetarium dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wynagrodzenie scenarzysty i reżysera12 000 zł
2Wynagrodzenie czterech aktorów24 000 zł
3Wynagrodzenie kompozytora4 000 zł
4Wynagrodzenie grafika projekcji i animacji multimedialnych oraz produkcja scenografii cyfrowej 20 000 zł
5Wynagrodzenie dla oświetleniowca- obsługa techniczna prób i spektakli2 000 zł
6Wynagrodzenie dla akustyka-obsługa techniczna prób i spektakli2 000 zł
7Wynagrodzenie dla dwóch plastyków przygotowujących lalki7 000 zł
8Wynagrodzenie krawcowej przygotowującej kostiumy3 000 zł
9Wynagrodzenie grafika- projekt plakatu1 000 zł
10Wynagrodzenie dla fotografa - wykonanie sesji zdjęciowej podczas spektaklu oraz obsady aktorskiej w celu promocji spektaklu700 zł
11Obsługa rachunkowo- księgowa2 200 zł
12Koszty wydruku i publikacji materiałów promocyjnych (wykupienie miejsca promocyjnego- tablice i słupy informacyjne, przystanki autobusowe, środki komunikacji)4 000 zł
13Zakup zestawu niezbędnych materiałów do produkcji lalek, kostiumów, scenografii i rekwizytów6 100 zł
14Wynagrodzenie asystentki reżysera i inspicjentki4 000 zł
15Wynagrodzenie koordynatora projektu7 000 zł
Łącznie: 99 000 zł