projekt nr 81

81. Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Marii Zientary - Malewskiej, od skrzyżowania z ulicą Letnią w kierunku miasta.


Lokalizacja

Ulica Marii Zientary - Malewskiej, od skrzyżowania z ulicą Letnią w kierunku miasta.

Skrócony opis

Budowa chodnika dla pieszych przy ulicy Marii Zientary Malewskiej, od skrzyżowania z ulicą Letnią w kierunku miasta.

Opis projektu

Budowa chodnika dla pieszych o szerokości ok.2 m przy ulicy Marii Zientary - Malewskiej, od skrzyżowania z ulicą Letnią w kierunku miasta.
Prosimy o realizację zadania do wyczerpania dostępnych środków. Projekt zadania w zasobach ZDZiT.

Uzasadnienie realizacji projektu

Brak chodnika  przy ulicy Marii Zientary - Malewskiej, od skrzyżowania z ulicą Letnią w kierunku miasta, od wielu lat stanowi "palący" problem części mieszkańców naszego osiedla. Ze względu na słabą komunikację miejską mieszkańcy ulic Wiosennej, Letniej, Zimowej i Trackiej a także osoby dojeżdżające tu np. do pracy, często muszą pokonywać odcinek kilkuset metrów pieszo idąc brzegiem bardzo ruchliwej i nieoświetlonej ulicy. Ze względu na brak chodnika, przebywanie tej drogi w taki sposób np. przez dojeżdżające do szkoły dzieci czy osoby starsze niedysponujące własnym środkiem transportu stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich zdrowia a nawet życia. Budowa chodnika dla pieszych na tym odcinku jest niezbędna do poprawy bezpieczeństwa znacznej części mieszkańców osiedla Zielona Górka jak również innych mieszkańców Olsztyna dojeżdżających tu np. do pracy.

Ogólnodostępność

Chodnik dostępny dla wszystkich mieszkańców osiedla Zielona Górka, jak również mieszkańców innych osiedli dojeżdżających tutaj np. do pracy czy na ogródki działkowe.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Budowa chodnika dla pieszych159 185 zł