projekt nr 85

85. LETNIA PLANETA KULTURY


Lokalizacja

atrium BWA/Planety 11, w przypadku niepogody – wewnątrz budynku biblioteki Planety 11
al. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn

Skrócony opis

LETNIA PLANETA KULTURY to cykl spotkań z literaturą, muzyką i filmem na świeżym powietrzu w centrum Olsztyna. Spotkania autorskie z czołowymi polskimi pisarzami i muzykami, minikoncerty w przestrzeni bibliotecznej, pokazy filmowe w atrium bibliotecznym, czyli duży zastrzyk kultury dla osiedla i całego miasta.

Opis projektu

W ramach zadania chcemy zorganizować cykl spotkań kulturalnych na świeżym powietrzu (planujemy realizację w okresie letnim 2022 roku) we współpracy z biblioteką Planetą 11 – filią Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.  Cykl miałby się składać z 8 wydarzeń: 4 spotkania literackie z czołowymi polskimi pisarzami, 2 wydarzenia muzyczne (MINIKONCERY) oraz 2 pokazy filmowe (Kino pod Chmurką). Spotkania odbywać się będą wczesnym wieczorem, tak by godziny były przystępne dla jak największej liczby osób, jedynie Kino pod Chmurką odbywać się będzie musiało w późniejszych godzinach. Chcemy aby nasze spotkania były jak najlepiej zrealizowane (szczególnie koncerty), w związku z tym niezbędne będzie wynajęcie odpowiedniego sprzętu  (nagłośnienia, sceny itp.) oraz profesjonalnego nagłośnieniowca. Wydarzenia uatrakcyjnimy poczęstunkiem dla gości oraz publiczności.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem zadania jest ubogacenie kulturalne lokalnej społeczności, ożywienie miejskiej przestrzeni w okresie letnim, zaspokojenie „głodu” kultury, który jest następstwem długotrwałych ograniczeń związanych z globalną pandemią koronawirusa.

Ogólnodostępność

spotkania LETNIEJ PLANETY KULTURY będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Spotkania z autorami: honorarium dla gości i dla prowadzących24 000 zł
2Minikoncerty: honorarium dla artystów, akustyka, wynajem sprzętu11 000 zł
3Pokazy filmowe: opłata licencyjna2 000 zł
4Materiały promocyjne: ulotki, plakaty, roll-up, koszulki, gadżety i inne8 000 zł
5Katering: poczęstunek dla gości oraz dla widzów, wynajem mobilnej kawiarni rowerowej4 000 zł
Łącznie: 49 000 zł