projekt nr 86

86. Złota Rączka dla Seniora


Lokalizacja

Miejsce zamieszkania seniora, na terenie miasta Olsztyna.

Skrócony opis

Złota Rączka dla Seniora, to innowacyjny projekt w skali naszego miasta, skierowany do osób powyżej 70 roku życia, w pierwszej kolejności samotnych i z niepełnosprawnościami, o niskim dochodzie, prowadzących jednoosobowe gospodarstwo. Celem projektu jest świadczenie pomocy w nieskomplikowanych sprawach technicznych w miejscu zamieszkania Seniora, m.in wymiana żarówki czy naprawa cieknącego kranu.

Opis projektu

Wielu seniorów, szczególnie samotnych zgłasza potrzebę wsparcia w zakresie drobnych napraw domowych. Seniorzy nie są w stanie samodzielnie wejść na krzesło lub drabinę, aby wymienić żarówkę, nie mają narzędzi, umiejętności ani siły by wymienić kran czy uszczelkę. Ważne jest również, że wielu seniorów żyje na granicy ubóstwa, nie stać ich na zamawianie płatnych usług. Jednocześnie istotne jest, aby usługi te były realizowane przez osobę zaufaną, sprawdzoną a jednocześnie cierpliwą i empatyczną.
Zakres zadania obejmuje zatrudnienie osoby, która zgodnie ze zgłoszonymi przez seniorów potrzebami będzie w miejscu ich zamieszkania świadczyła usługi drobnych napraw.
Zakres przewidzianych czynności naprawczych, to m.in.:
- wymiana żarówki,
- naprawa gniazdka,
- przykręcenie klamek,
- naprawa cieknącego kranu, lub wężyka w toalecie,
- oliwienie zawiasów,
- uszczelnienie drzwi i okien,
- skręcenie mebli,
- wymiana zamka w drzwiach,
- podłączenie sprzętu RTV i AGD,
- udzielenie instruktażu obsługi urządzeń domowych,
- wymiana uszczelek,
- udrożnienie odpływów,
- odpowietrzenie grzejników,
- regulacja okien i drzwi, i inne
Wykonawcą czynności naprawczych będzie zatrudniony na 1/2 etatu pracownik o odpowiednich kompetencjach. Usługa oraz materiały potrzebne do jej wykonania do wysokości 50 zł. są bezpłatne dla seniora, natomiast koszt materiałów przewyższający tę kwotę pokrywany jest ze środków własnych osoby zgłaszającej usterkę. Do realizacji zadania niezbędne jest również zatrudnienie na 1/4 etatu osoby, która będzie przyjmowała zgłoszenia seniorów, wypełniała dokumenty, prowadziła kalendarz realizacji usług, raportowała stan realizacji działań oraz rozliczała księgowo i kadrowo całe zadanie. Koszty wynagrodzenia ujęte zostały w stawkach brutto brutto, czyli z kosztami pracodawcy. Kwota netto stanowi ok. 60% wskazanej stawki.
Realizacja "Złotej Rączki dla Seniora" poprawi również jakość życia seniorów nie tylko poprzez realizację samej usługi, ale pozwoli zidentyfikować seniorów potrzebujących wsparcia również w innych obszarach życia niż drobne naprawy (np. pomoc wolontariuszy, usługi z ośrodka pomocy społecznej, wsparcie środowiskowe).
Zadanie może zostać zrealizowane w ramach dotacji dla organizacji pozarządowych i wpisane do rocznego programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.

Uzasadnienie realizacji projektu

Co 25 mieszkaniec Olsztyna przekroczył 70 rok życia i na co dzień boryka się z wykluczeniem społecznym, którego przejawem jest ograniczony dostęp do prostych, pomocowych usług i napraw, które na ogół zdrowy, młodszy Olsztynianin jest w stanie wykonać samodzielnie. Osoby starsze często są ofiarami oszustw i kradzieży a także nieuczciwych praktyk rynkowych. Strach przed oszustwem oraz słabość spowodowana wiekiem często powodują, że osoby starsze żyją wśród niedziałających, zniszczonych sprzętów i doświadczają coraz większego dyskomfortu. 49,3% wszystkich seniorów pozostaje w jednopokoleniowych gospodarstwach domowych nie mogąc liczyć na wsparcie rodziny. Projekt pozwoli zredukować narażenie seniorów na nieuczciwość pseudofachowców, zadbać o ich bezpieczeństwo finansowe i osobiste. Uzyskają pomoc w problemach technicznych oraz tych związanych z nowoczesnymi technologiami, będą mieli dostęp do sprawdzonego, uczciwego fachowca, który zapewni im usługę na profesjonalnym poziomie.

Ogólnodostępność

Projekt będzie dostępny dla wszystkich seniorów zamieszkujących miasto Olsztyn, co zostało wskazane w załączonym do Wniosku projekcie regulaminu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszt zakupu wyposażenia (wyposażona skrzynka narzędziowa, wkrętarka, wiertarka, drobny sprzęt)3 000 zł
2wynagrodzenie Złotej Rączki (1/2 etatu - 3000 brutto brutto/mc)36 000 zł
3koszty materiałów do napraw (15 usług tygodniowo x 50 zł x 50 tygodni)37 500 zł
4koszty dojazdu Złotej Rączki (12 miesięcy x 200 zł)2 400 zł
5zakup telefonu komórkowego i abonamentu dla Złotej Rączki (1000 zł aparat telefoniczny + 600 zł roczny abonament) 1 600 zł
6wynagrodzenie obsługi administracyjno-organizacyjnej (przyjmowanie zgłoszeń, wypełnianie kart, raportowanie, księgowanie faktur etc 1/4 etatu 1500 brutto brutto))18 000 zł
7promocja usługi wśród seniorów1 500 zł
Łącznie: 100 000 zł