projekt nr 88

88. Remont istniejących i budowa nowych miejsc parkingowych w ul. Świtycz-Widackiej i Gębika


Lokalizacja

Osiedle Pieczewo - ul. Gębika i ul Świtycz-Widackiej .

Skrócony opis

Remont istniejących miejsc postojowych oraz budowa nowych miejsc parkingowych w ul. Świtycz-Widackiej i Gębika

Opis projektu

Projekt obejmuje:
- remont zatoki parkingowej na wysokości przychodni przy ul. Świtycz-Widackiej 3 w zakresie częściowego frezowania warstwy betonowej i położenie warstwy asfaltowej
- przedłużenie zatoki parkingowej na wysokości przychodni przy ul. Świtycz-Widackiej 3 w zakresie wykonania zatoki z wykończeniem asfaltowym z dowiązaniem do istniejącej. W razie potrzeby należy dokonać nasadzeń kompensacyjnych np. na istniejących i odzyskanych w wyniku remontu zieleńcach w pasie drogowym ul. Gębika.
- wykonanie miejsc parkingowych na wysokości wiaty śmietnika budynku przy ul. Świtycz-Widackiej 14
- wykonanie miejsc parkingowych na wysokości budynku przy ul. Świtycz-Widackiej 16  
- wykonanie miejsc parkingowych na wysokości budynku przy ul. Świtycz-Widackiej 3a (w pasie ul. Gębika)  

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt motywuje się sporym deficytem miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Świtycz-Widackiej. Pas drogowy służy nie tylko mieszkańcom osiedla, ale także klientom usług świadczonych w zlokalizowanych przy ulicy przychodni lekarskich, sklepów i apteki. Obecnie ulica zastawiona jest samochodami parkującymi bezpośrednio na ulicy co zwęża jej światło. Stwarza to spore zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pieszych i samochodów, ograniczając widoczność w stopniu znacznym. Obecne zieleńce są rozjechane przez auta ponieważ służą w praktyce za miejsca parkingowe. Wykonanie nowych miejsc przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa tego odcinka oraz zwiększenia przestrzeni parkowania.

Ogólnodostępność

Wykonane proponowane prace spowodują zwiększenie ilości miejsc postojowych w najbardziej uczęszczanej części Osiedla Pieczewo, z których będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt techniczny7 000 zł
2Remont istniejących i budowa nowych miejsc parkingowych wraz z nasadzeniami206 845 zł
Łącznie: 213 845 zł

Załączniki