projekt nr 93

93. Bezpieczne Gutkowo!!!


Lokalizacja

Defibrylatory AED w ciągu ul. Bałtyckiej w okolicy apteki przy plaży osiedlowej, skrzyżowania ul. Bałtyckiej i Żurawiej, Zespół Szklono Przedszkolny nr 1. Sprzęt do ratownictwa wodnego (koło, rzutka) plaża osiedlowa przy ul. Bałtyckiej (w sezonie letnim). Łodzie ratownicze oraz pozostały sprzęt do ratownictwa na wodzie remiza OSP Olsztyn Gutkowo ul. Poranna 12.

Skrócony opis

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Gutkowo poprzez  wyposażenie plaży osiedlowej w sprzęt do ratownictwa wodnego w tym zakup łodzi, pontonu deski ratowniczej oraz skafandrów dla jednostki OSP Olsztyn Gutkowo, zakup i montaż w trzech punktach ogólnodostępnych defibrylatorów automatycznych AED.

Opis projektu

Zadanie ma polegać na znaczącej kompleksowej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców osiedla poprzez: Montaż w trzech newralgicznych punktach osiedla defibrylatorów automatycznych AED w kapsułach (ZSP 1, sklep na skrzyżowaniu ul. Żurawiej i Bałtyckiej, apteka na ul. Bałtyckie w okolicy plaży osiedlowej). Zakup sprzętu ratownictwa wodnego w postaci koła ratunkowego, rzutek i umieszczenie ich w sezonie letnim na kąpielisku niestrzeżonym przy ul. Bałtyckiej,  zakup łodzi ratowniczej, pontonu, deski, kombinezonów suchych oraz mokrych do pracy w wodzie dal OSP Olsztyn Gutkowo w celu możliwości podjęcia ewentualnych działań na akwenach znajdujących się na terenie osiedla Gutkowo.  Zainwestowanie w w/w sprzęt ma znacząco wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców osiedla tym samym będąc liderem na terenie miasta.

Uzasadnienie realizacji projektu

W związku z dość częstymi zdarzeniami drogowymi zwrócenie kierowcom uwagi na zachowanie należytej prędkości poruszania się (tablice led z radarem prędkości) powinno wpłynąć na zwiększenie ich uwagi. Ponadto umiejscowienie w ciągu ul. Bałtyckiej 3 urządzeń AED w przypadku wystąpienia niebezpiecznego zdarzenia umożliwi natychmiastowe podjęcie zaawansowanych czynności ratunkowych. Zapewnienie bezpieczeństwa własnego i najbliższych to jedno z podstawowych potrzeb. Wzajemne poczucie większego bezpieczeństwa pozytywnie wpływa na budowanie tzw. integracji społecznej.

Ogólnodostępność

Zakupiony sprzęt w postaci defibrylatorów AED oraz sygnalizatorów prędkości będzie dostępny przez 24 godz. dal wszystkich mieszkańców osiedla. Sprzęt wodny będzie wykorzystywany do podejmowania działań ratowniczych na akwenach na terenie osiedla Gutkowo, część tego sprzętu będzie stanowiła sezonowe wyposażenie plaży osiedlowej. Łodzie ratownicze oraz deski zostaną wykorzystane do zapewnienia bezpieczeństwa na niestrzeżonym kąpielisku osiedlowym  w sezonie letnim w okresie największego obciążenia turystycznego. Zapewnienie bezpieczeństwa będzie polegało na pełnieniu wolontariackich dyżurów weekendowych przez ratowników OSP Olsztyn Gutkowo na terenie plaży osiedlowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Łódź ratownicza z przyczepą 1 kpl.75 000 zł
2Ponton ratowniczy 1kpl.2 700 zł
3Deska lodowa SUP1kpl.7 500 zł
4Sprzęt ratowniczy na kąpielisko (koło, rzutki) 4 szt.3 000 zł
5Defibrylator AED wraz z kapsułą 3szt.22 500 zł
6Skafandry ratownicze suche i mokre 4szt.15 000 zł
Łącznie: 125 700 zł

Załączniki