projekt nr 95

95. REMONT CHODNIKA PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ Z ODŚWIEŻENIEM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.


Lokalizacja

ul. Wrocławska 2

Skrócony opis

Remont chodnika na wysokości ul. Wrocławskiej 2 z likwidacją schodów terenowych oraz odtworzeniem trawnika.

Opis projektu

Remont i ułożenie nowego chodnika na wysokości ul. Wrocławskiej 2 z likwidacją schodów terenowych i zastąpieniem ich pochylnią.
Wniosek dotyczy chodnika zlokalizowanego przy jezdni, jak również chodnika wzdłuż budynku handlowo-usługowego oraz łączników pomiędzy nimi.
Odtworzenie trawnika w miejscach jego braku (strona wschodnia zakresu projektu).
Ustawienie dwóch ławek z oparciami oraz 4 koszy na śmieci (lokalizacja do uzgodnienia w trakcie wizji lokalnej).
Inwestycja zlokalizowana na terenie gminy Olsztyn, działki nr: 16-28/4 oraz 16-11/26
Zakres inwestycji w załączniku do wniosku.

Uzasadnienie realizacji projektu

Chodnik jest zdewastowany, płyty chodnika są powykrzywiane, popękane, niekompletne. W takim stanie chodnik stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.
Likwidacja schodów terenowych i zastąpienie ich pochylnią (płaski chodnik biegnący pod kątem), zdecydowanie ułatwi poruszanie się osobom starszym, niepełnosprawnym oraz rodzicom z wózkami dziecięcymi.
Odtworzenie trawnika podniesie estetykę przestrzeni publicznej. Obecność śmietników, tym samym brak śmieci walających się po chodniku i trawnikach, a także montaż ławek, również pozytywnie wpłyną na jakość przestrzeni publicznej.

Ogólnodostępność

Chodniki znajdują się na terenie gminy Olsztyn. Są ogólnodostępne. Służą mieszkańcom do codziennego przemieszczania się, umożliwiają dostęp do obiektów handlowych (sklepy), usługowych oraz biblioteki miejskiej. Jest to również droga do szkoły najmłodszych mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont chodnika - około 600m2 (płyta chodnikowa 35x35cm.)168 000 zł
2Projekt10 000 zł
3Pochylnia40 000 zł
4Śmietniki - 4 sztuki3 000 zł
5Ławki - 2 sztuki2 000 zł
6Odtowrzenie trawnika1 000 zł
Łącznie: 224 000 zł

Załączniki