projekt nr 100

100. Bezpieczne Gutkowo


Lokalizacja

Przejścia dla pieszych: ulica Bociania, ulica Poranna oraz ulica Wilgi.

Skrócony opis

Projekt zakłada modernizację trzech, niebezpiecznych przejść dla pieszych.

Opis projektu

W ramach projektu zostaną wykonane bezpieczne przejścia dla pieszych w 3 miejscach na osiedlu Gutkowo: przy ulicy Bocianiej, przy Porannej oraz przy Wilgi. "Aktywne przejście dla pieszych" przewiduje wykonanie: odpowiedniej nawierzchni, oświetlenia przejścia dla pieszych, kurtynowego czujnik ruchu w obrębie przejścia, świetlny system ostrzegania kierowców o obecności pieszych oraz dźwiękowe komunikaty ostrzegawcze dla pieszych. Podobne przejścia dla pieszych, znajdują się na ulicy Sielskiej oraz Armii Krajowej.

Uzasadnienie realizacji projektu

W wymienionych powyżej miejscach mają miejsce wypadki. Przejścia dla pieszych są często uczęszczane, szczególnie przez dzieci. Wykonanie projektu zakłada poprawę bezpieczeństwa zarówno dla kierowców jak i pieszych na ruchliwej drodze, jaką jest ulica Bałtycka.

Ogólnodostępność

Wszyscy mieszkańcy Olsztyna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1przygotowanie nawierzchni30 000 zł
2oświetlenie przejścia dla pieszych 60 000 zł
3 kurtynowy czujnik ruchu w obrębie przejścia10 000 zł
4 świetlny system ostrzegania kierowców o obecności pieszych25 000 zł
5dźwiękowe komunikaty ostrzegawcze dla pieszych20 000 zł
6projekt techniczny5 000 zł
Łącznie: 150 000 zł