projekt nr 101

101. SENIORIADA


Lokalizacja

Budynek MZPITU usytuowany przy ulicy Pstrowskiego 36. Budynek jest położony w miejscu ogólnie dostępnym, blisko przystanku autobusowego lub Szkoła Podstawowa nr 6, która mieści się przy ulicy Gdyńskiej 17 niedaleko MZPITU, przystanku autobusowego oraz w centrum osiedla.

Skrócony opis

Klub Seniora z elementami terapii i rehabilitacji „SENIORIADA”

Opis projektu

Projekt zakłada założenie Klubu Seniora na Osiedlu Mazurskim z elementami terapii i rehabilitacji. Chodzi o stworzenie placówki, w której seniorzy, oraz osoby niepełnosprawne spotykaliby się w swoim gronie, z dziećmi z olsztyńskich szkół, przedszkoli, integrowali, ale też mieli odpowiednio zorganizowany czas i uzyskali pomoc terapeutyczną  w zakresie zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadziliby specjaliści: terapeuta zajęciowy, rehabilitant, psycholog, osoby reprezentujące różne instytucje  itp.. Szczególny nacisk zostałby położony na aktywizację i integrację beneficjentów projektu.  Planowane zadania byłyby realizowane przy współpracy z MZPiT-em.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich starszych mieszkańców osiedla, osób nieaktywnych zawodowo 60+ oraz osób niepełnosprawnych, którzy potrzebują kontaktu z innymi ludźmi oraz zajęć usprawniających. Bliskie sąsiedztwo przystanku i usytuowanie obiektów w centrum osiedla daje możliwość uczestniczenia osobom z najodleglejszych rejonów wskazanego terenu, a także z miejsc sąsiadujących z Osiedlem Mazurskim.

Zajęcia dla seniorów odbywałyby się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

Liczba osób co najmniej 20.  

Ogólnodostępność

Siedzibę Klubu Seniora stanowiłyby pomieszczenia  w budynku MZPiTU usytuowanym przy ulicy Pstrowskiego 36 lub pomieszczenia udostępnione przez Szkołę Podstawową nr 6 znajdującą się przy Gdyńskiej 17. Budynki są położone w centrum osiedla, blisko przystanku autobusowego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup wyposażenia ( kanapy x2, stoły x 4, krzesła x 20, regały biblioteczne x2 30 000 zł
2Zakup sprzętu do rehabilitacji /zajęć usprawniających ( rowerek rehabilitacyjny x 2, fotel masujący x 2, mata zdrowotna do akupresury kolcami x10, taśma rehabilitacyjna (różowa i niebieska) x 20, siatka rehabilitacyjna x 10, drewniany masażer do stóp x 10, zestaw sensorycznych piłeczek x 10, taśma elastyczna do zabaw ruchowych x 2, chusta x 120 000 zł
3Zakup laptopów x3 , urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki, ekranu, projektora 16 000 zł
4Zakup sprzętu muzycznego i nagłaśniającego (akordeon, urządzenie nagłaśniające przenośne, głośniki na bluetooth x 3 10 000 zł
5Zakup gier planszowych 5 000 zł
6Zakup tablicy z markerami200 zł
7Zakup książek5 000 zł
Łącznie: 86 200 zł