projekt nr 107

107. Aktywne przejście dla pieszych przy rondzie OKS


Lokalizacja

Przejście pieszo-rowerowe przez ul. Artyleryjską, na wysokości Dworca Zachodniego PKP/ Jeziora Długiego.

Skrócony opis

Inteligentny system bezpiecznego przejścia dla pieszych informujący kierowcę pulsacyjnie o osobie poruszającej się na przejściu dla pieszych i rowerowym,  a także zbliżającej się do strefy przejścia (czujniki ruchu). Montaż zwiększy bezpieczeństwo przechodniów w tym dzieci udających się do pobliskiej szkoły. Aktywne przejście jest tańszą alternatywą do sygnalizacji i nie utrudnia płynnego ruchu.

Opis projektu

Aktywne Przejście dla Pieszych - składa się z czujników ruchu, punktowych elementów odblaskowych, biało-czerwonych pasów, znaków drogowych z lampami LED i nawierzchni antypoślizgowej. Co ważne, wszystkie te elementy aktywują się tylko w momencie, gdy do przejścia zbliża się pieszy lub rowerzysta. Dzięki temu kierowca odpowiednio wcześnie otrzymuje sygnał, że w rejonie pasów coś się dzieje.  

Projekt obejmuje zamontowanie systemu Aktywnego Przejścia dla Pieszych - w lokalizacji: na ulicy Artyleryjskiej (na wysokości przejścia przy dworcu zachodnim). W skład wchodzą:
*Aktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne w osłonie żeliwnej. Od strony najazdu element emituje pulsujące światło żółte (ostrzegawcze) natomiast od strony przejścia światło białej ciągłe, które dodatkowo oświetla przejście dla pieszego.
*Czujniki ruchu pieszego oraz czujnik ruchu podtrzymujący pracę systemu
*Uchwyty do montażu czujek.
*Szafa sterownicza ze stojakiem od źródła zasilania 230V.
*Akumulator.
*Aktywne oświetlenie do istniejących znaków  D6 w postaci lamp ostrzegawczych umieszczonych nad znakiem w celu lepszej widoczności z większych odległości.
*Oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów wykonanych w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej masy.
*Warstwę antypoślizgową na jezdni przed przejściem, zwiększającą przyczepność.
*Projekt przyłącza elektrycznego.
*Projekt drogowy.
*Prace montażowe.

Oferty szczegółowe dedykowane pod wskazane lokalizacje w załączniku wraz z ujętym montażem.

Uzasadnienie realizacji projektu

Projekt zwiększy bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych i rowerowym. Zwiększy widoczność i szybkość reakcji kierowcy. Zmniejszy dystans hamowania. W/w miejsce nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną, która zapewniła by bezpieczeństwo pieszym. Wybudowanie takiego przejścia kosztuje, niż klasyczna sygnalizacja świetlna, a jest skuteczniejsze.Dodatkowo nie każe czekać pieszemu na zmianę światła i umożliwia utrzymanie płynnego ruchu samochodowego. Przejście przez ul. Artyleryjską jest częstym miejscem wypadków, charakteryzuje się wzmożonym ruchem samochodów i rowerów. W pobliżu reaktywowano szkołę podstawową nr 14, a przejście to jest najniebezpieczniejszym etapem drogi do szkoły.

Ogólnodostępność

Potencjalni odbiorcy projektu: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością. Osoby będące mieszkańcami miasta, przyjezdni udający się w kierunku dworca PKP Olsztyn Zachodni lub z dworca w kierunku ul. Bałtyckiej lub Jez. Długiego. Turyści zmierzający w kierunku Starego Miasta - Jez. Długiego, Jez. Krzywego. Kierowcy miejscowi i poruszający się tranzytem przez miasto. Osoby korzystające ze ścieżek rowerowych, mieszkańcy jak i osoby przyjezdne.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Aktywne Przejście dla Pieszych wraz z usługą montażu- dla obu kierunków ruchu120 000 zł
2Projekt przyłącza elektrycznego, projekt wykonawczy i powykonawczy.40 000 zł
Łącznie: 160 000 zł

Załączniki