projekt nr 109

109. „Olsztyński Teatr Tańca. W mieście”


Lokalizacja

Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie  ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn

Skrócony opis

Projekt „Olsztyński Teatr Tańca. W mieście” to działania polegające na produkcji i realizacji nowego spektaklu teatru tańca skierowanego do mieszkańców Olsztyna. Zakłada wykorzystanie potencjału profesjonalnych twórców działających jako Olsztyński Teatr Tańca oraz zaproszonych gości. Charakter spektaklu będzie uniwersalny z możliwością jego wznawiania w kolejnych sezonach artystycznych.

Opis projektu

Projekt „Olsztyński Teatr Tańca. W mieście” to działania polegające na produkcji i realizacji nowego programu artystycznego – spektaklu przygotowanego przez zespół profesjonalnych twórców, skierowanego do mieszkańców Olsztyna.
Projekt zakłada wykorzystanie potencjału artystów działających jako Olsztyński Teatr Tańca oraz zaproszonych gości. Praca nad spektaklem będzie opierać się na innowacyjnej i nowatorskiej metodzie laboratorium tanecznego zakładającej ścisłą kooperację wszystkich artystów tworzących spektakl. Tematyka spektaklu będzie wynikiem pracy twórczej zaangażowanych artystów. Charakter spektaklu będzie uniwersalny, dający możliwość jego wznawiania w kolejnych sezonach artystycznych.
Projekt ma za zadanie rozszerzenie oferty kulturalnej miasta na nowe formy sztuki opartej na działaniach zawodowego teatru tańca.
Zakłada również profesjonalizację olsztyńskiego środowiska tanecznego i co się z tym wiąże – umożliwienie olsztyńskim tancerzom udziału w profesjonalnych produkcjach, poszerzania własnych oraz nabywania nowych umiejętności tanecznych poprzez współpracę z różnymi twórcami, artystami.
Spektakl zostanie zaprezentowany mieszkańcom Olsztyna nieodpłatnie na wskazanej scenie na terenie Olsztyna.

Uzasadnienie realizacji projektu

PROBLEM:
- brak regularnego dostępu do szerokiego repertuaru tanecznego (szczególnie teatru tańca i tańca współczesnego)
- ograniczone możliwości dostępu do sztuki niekomercyjnej i alternatywnej
- brak stałej oferty kulturalnej miasta obejmującej repertuar taneczny
KORZYŚCI:
- Umożliwienie mieszkańcom miasta regularnego dostępu do szerokiego repertuaru tanecznego.
- Produkcja i pokazy spektaklu stanowiłaby odpowiedź na potrzeby kulturalne mieszkańców Olsztyna, która chce oglądać regularnie taniec
- Promowanie działalności kulturalnej miasta Olsztyna zarówno w kraju jak i za granicą. Podejmowanie działań nawiązujących współpracę z innymi ośrodkami tanecznymi, tym samym wystawianie wyprodukowanego spektaklu  w przyszłości na polskich i zagranicznych scenach tanecznych
- Edukowanie oraz wprowadzanie widzów w świat sztuki niekomercyjnej, alternatywnej oraz ciągle poszukującej nowych kierunków
- Stała oferta kulturalna miasta, a także ciągłe poszerzenie jej o nowe kierunki artystyczne

Ogólnodostępność

Spektakl dedykowany jest do mieszkańców Olsztyna. Prezentowany będzie na terenie miasta – bezpłatnie dla jego mieszkańców.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonawcy: tancerze/choreograf/reżyser/inni artyści65 000 zł
2Kostiumy, scenografia, zaplecze i obsługa techniczna35 000 zł
Łącznie: 100 000 zł