projekt nr 118

118. Uporządkowanie przestrzeni przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Kromera


Lokalizacja

Obszar zaznaczony na załączonym zdjęciu satelitarnym. Skrzyżowanie ulic Grunwaldzkiej i Marcina Kromera, działki ewidencyjne nr: 40/3, 40/4 oraz 40/5 a także chodnik położony na działce nr 29/4 (ewentualnie także działka nr 39/1, jeśli projektant uzna za stosowne wprowadzić tam zmiany).

Skrócony opis

Uporządkowanie chaosu przestrzennego oraz podniesienie walorów estetycznych parkingu oraz przylegających do niego chodników i terenów zieleni.

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest przebudowa/uporządkowanie infrastruktury na terenie parkingu i przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Kromera.
W ramach zadania przewiduje się stworzenie i realizację kompleksowego projektu spójnej kompozycyjnie przestrzeni o wysokich walorach estetycznych, przewidującego między innymi:
- uporządkowanie chaosu przestrzennego w chodniku (dwa śmietniki, dwa słupy z informacją o rozkładzie jazdy, hydrant, latarnia, znak drogowy – elementy są usytuowane chaotycznie w świetle chodnika i utrudniają ruch pieszym)
- urządzenie tzw. zielonego przystanku w miejscu obecnej wiaty przystankowej
- remont nawierzchni chodników (w tym podjazdu dla wózków z ul. Kromera do sklepów oraz wzdłuż ul. Kromera), schodów oraz parkingu z zachowaniem lub zwiększeniem liczby miejsc parkingowych (w projekcie można pozostawić niedawno wyremontowaną nawierzchnię chodnika przy ul. Grunwaldzkiej)
- usunięcie krzewów, wprowadzenie urządzonej zieleni w postaci drzew gatunków, które nie osiągają dużych rozmiarów (np. jarząb szwedzki, klon polny, głóg) oraz zieleni niskiej (łąka kwietna i/lub niskie krzewy np. irga płożąca, i/lub byliny, krzewinki np. barwinek)

Uzasadnienie realizacji projektu

Przestrzeń parkingu i przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i Kromera jest bardzo niskiej jakości estetycznej, a także funkcjonalnej. Infrastruktura (śmietniki, słupy przystankowe, latarnia) rozmieszczona jest chaotycznie i utrudnia ruch – zdjęcie w załączniku. Nawierzchnia parkingu jest w złym stanie technicznym. Wiata przystankowa jest ulubionym miejscem przesiadywania koneserów tanich win, unoszący się po nich zapach i pozostawione śmieci skutecznie odstraszają osoby czekające na autobus. Rosnące na tym terenie krzewy kumulują duże ilości śmieci oraz innych nieczystości.

Ogólnodostępność

Projekt dotyczy ogólnodostępnego parkingu oraz przystanku autobusowego. Lokalizacja niedaleko targowiska miejskiego, dworca zachodniego oraz Starego Miasta, z których to miejsc korzystają mieszkańcy wszystkich dzielnic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Stworzenie kompleksowego projektu (lub kilku spójnych ze sobą projektów rożnych branż) obejmującego przebudowę nawierzchni, uporządkowanie infrastruktury, reorganizację zienie - zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w opisie zadania, tak aby przedmiotowa przestrzeń stanowiła spójną z otoczeniem kompozycyjną całość.40 000 zł
2Realizacja projektu lub jej rozpoczęcie jeśli kosztorys będzie przewyższał kwotę przewidzianą w projektcie.460 000 zł
Łącznie: 500 000 zł

Załączniki