projekt nr 120

120. Miejsca postojowe oraz szpaler drzew przy ul. Maczka


Lokalizacja

Zadanie realizowane na działkach nr 5/97 oraz 5/98 - ulica Grota-Roweckiego oraz ulica Maczka

Skrócony opis

Budowa miejsc parkingowych z kostki brukowej wzdłuż ul. Maczka

Opis projektu

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Maczka na części dojazdowej do przedszkola. Miejsca postojowe od strony wschodniej na całej długości (około 100m) od skrzyżowania Maczka z Grota Roweckiego do przedszkola. Od strony zachodniej ul. Maczka również budowa miejsc postojowych. Wjazd na miejsca postojowe zakończone wbudowanymi krawężnikami w taki sposób, aby remont ulicy Maczka czyli likwidacja płyt drogowych nie spowodował konieczności rozbioru parkingów. W ramach maksymalnego budżetu remont ulicy Maczka na części dojazdowej do przedszkola - zamiana płyt drogowych na nawierzchnię asfaltową lub nawierzchnię z kostki brukowej na maksymalnej długości - na tyle na ile wystarczy budżetu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Miejsca parkingowe będą służyć rodzicom odwożącym dzieci do przedszkola oraz dla mieszkańców i ich gości z pobliskich budynków. Obecnie samochody są parkowane na nieutwardzonej powierzchni, po deszczu często w błocie co jest problemem dla rodziców i dzieci zmierzających do przedszkola oraz dla mieszkańców pobliskich budynków.

Ogólnodostępność

Ulica Maczka jest ogólnie dostępna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Miejsca postojowe z kostki brukowej przy ul. Maczka wraz z zielenią217 884 zł

Załączniki