projekt nr 123

123. Budowa chodnika przy ul. Jarockiej


Lokalizacja

Ulica Jarocka na odcinku od zjazdu w osiedle przy Jarockiej 77A do chodnika przy ulicy Witosa, w pobliżu przystanku tramwajowego "Płoskiego"

Skrócony opis

Budowa ciągu pieszego o długości ok. 120m wzdłuż ulicy Jarockiej na odcinku od zjazdu w osiedle przy Jarockiej 77A do chodnika przy ulicy Witosa, w pobliżu przystanku tramwajowego "Płoskiego". Wykonanie chodnika umożliwi odseparowanie ruchu pieszego od samochodowego oraz bezpieczne przemieszczanie się bez względu na warunki atmosferyczne.

Opis projektu

Zadanie obejmuje budowę ciągu pieszego o długości ok. 120m wzdłuż ulicy Jarockiej na odcinku od zjazdu w osiedle przy Jarockiej 77A do chodnika przy ulicy Witosa, w pobliżu przystanku tramwajowego "Płoskiego". Aktualnie piesi zmuszeni są do przemieszczania wydeptaną ścieżką wzdłuż ogrodzenia sąsiadujących budynków, bądź drogą asfaltową pośród przemieszczających się pojazdów. W deszczowe i zimowe dni poruszanie się w ten sposób stanowi dużą uciążliwość w ruchu pieszych. Jest to szczególnie często uczęszczane miejsce przez znajdujący się w pobliżu przystanek linii tramwajowej. Projekt budowy przewiduje:

- Przygotowanie projektu technicznego
- Przygotowanie podbudowy
- Budowę chodnika na odcinku około 120m
- Wykonanie łącznika do istniejącej infrastruktury przy ulicy Witosa
- Zasianie trawy wzdłuż chodnika
- Usunięcie barierek w rejonie zaślepienia ulicy
- Umieszczenie donic na kwiaty w rejonie zaślepienia ulicy

Uzasadnienie realizacji projektu

Nowy chodnik stanowić będzie uzupełnienie siatki ciągów pieszych. Umożliwi komfortowe przemieszczanie się bez względu na warunki pogodowe oraz z daleka od ruchu samochodowego.

Ogólnodostępność

Chodnik będzie ogólnodostępny i zapewni bezpieczną komunikację dla wszystkich mieszkańców osiedla i Olsztyna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przygotowanie projektu technicznego20 000 zł
2Przygotowanie podbudowy40 000 zł
3Budowa chodnika90 000 zł
4Zasianie trawy5 000 zł
5Demontaż barierek i instalacja donic na kwiaty3 000 zł
Łącznie: 158 000 zł

Załączniki