projekt nr 128

128. Wymiana powierzchni miejsc postojowych z kruszywa na polbruk lub płyty ażurowe


Lokalizacja

Jasna - Dworcowa 6

Skrócony opis

Na istniejących miejscach postojowych między blokami Jasna 3 i Dworcowa 6 należy dokonać wymiany nawierzchni z kruszywa na płyty ażurowe lub polbruk.

Opis projektu

Na istniejących miejscach postojowych między blokami Jasna 3 i Dworcowa 6 należy dokonać wymiany nawierzchni z kruszywa na płyty ażurowe lub polbruk. Uważam, że najlepszy byłby polbruk. Z dostępnych mi informacji, że wystarczy zdjąć część nawierzchni i kruszywa i na to miejsce ułożyć wyżej wymienione materiały. Dokumentacja projektowa na miejsca postojowe jest w posiadaniu ZDZITu. Z dokonanych przeze mnie pomiarów wynika, że powierzchnia tych miejsc wynosi około 400m².

Uzasadnienie realizacji projektu

Poprawa wyglądu i estetyki nawierzchni, poprawa funkcjonalności studzienek odpływowych.

Ogólnodostępność

Miejsca postojowe są ogólnodostępne

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana nawierzchni postojowych 900m²100 000 zł