projekt nr 131

131. Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przed budynkiem Orłowicza 7,23


Lokalizacja

Orłowicza 7,23

Skrócony opis

Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przed budynkiem Orłowicza 7,23

Opis projektu

Droga wewnętrzna Osiedla Nagórki usytuowana przed budynkiem Orłowicza 7,23, leży na terenie administrowanym przez Gminę Olsztyn. Nawierzchnia tej drogi wewnętrznej jest w złym stanie technicznym. Posiada liczne zapadnięcia i wykruszenia nawierzchni asfaltowej. Wielokrotne nadlewki asfaltowe w miejscach ubytków masy asfaltowej spowodowały odkształcenie jej powierzchni i liczne nierówności. Użytkowanie drogi jest utrudnione z racji jej złego stanu. Droga wymaga remontu nawierzchni poprzez sfrezowanie istniejącej warstwy i wylanie nowego dywanika asfaltowego.

Uzasadnienie realizacji projektu

Obecnie stan techniczny i estetyczny drogi przed budynkiem przy ul. Orłowicza 7,23 jest zły Droga pomimo, że stanowi drogę wewnętrzną jest użytkowana przez znaczną ilość mieszkańców tej części osiedla - prowadzi do budynków przy Orłowicza. Kompleksowa wymiana asfaltu wpłynie na poprawę komunikacji drogowej na osiedlu Nagórki, tym samym zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją.

Ogólnodostępność

Zrealizowanie zadania spełniałoby podstawową zasadę Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego jaką jest ogólnodostępność. Poprawa stanu technicznego i estetycznego drogi wpłynęłaby na poprawę komunikacji drogowej wewnątrz osiedla Nagórki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Remont nawierzchni drogi wewnętrznej przed budynkiem Orłowicza 7,23224 000 zł