projekt nr 133

133. Remont nawierzchni chodników przy ul. Augustowskiej w Olsztynie


Lokalizacja

ul. Augustowska 22 do al. Piłsudskiego 40

Skrócony opis

Remont zniszczonych chodników przy ul. Augustowskiej i wymiana nawierzchni na polbruk.

Opis projektu

Remont zniszczonych chodników przy ul. Augustowskiej i wymiana nawierzchni na polbruk. Wymianie podlega cała konstrukcja chodnika wraz z podbudową, obrzeżami i krawężnikami drogowymi, na powierzchni około 1500m2. Projekt techniczny dla chodnika ul . Augustowskiej należy wykonać dla całości zadania - około 1500m2 i podzielić na etapy realizacyjne.

Uzasadnienie realizacji projektu

Istniejąca nawierzchnia chodników jest w złym stanie technicznym. Jest ona w dużej części zdeformowana, występują liczne nierówności, ubytki, spętania i zastoiska wodne powodujące znaczne utrudnienia w poruszaniu się pieszych - zwłaszcza po opadach deszczu. Realizacja zadania wpłynie na poprawę stanu infrastruktury drogowej, czystości oraz pozytywny wizerunek funkcjonalno - przestrzenny Przedsięwzięcie wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców w zakresie wygodnego przemieszczania się w kierunku Centrum miasta przystanków komunikacji miejskiej, fabryki opon Michelin oraz jeziora Skanda i OPN-T.

Ogólnodostępność

remont nawierzchni chodników jest ogólnodostępny dla mieszkańców

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt Techniczny14 000 zł
2Remont nawierzchni chodnika ul. Augustowskiej - etapami171 431 zł
Łącznie: 185 431 zł