projekt nr 134

134. Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Turkowskiego i ulicy Wachowskiego (po obu stronach ulicy)


Lokalizacja

Ulica Turkowskiego i Wachowskiego  

Skrócony opis

Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Turkowskiego i ulicy Wachowskiego (po obu stronach ulicy)

Opis projektu

Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Turkowskiego i ulicy Wachowskiego (po obu stronach ulicy). Ulice Turkowskiego i Wachowskiego są wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi na osiedlu Pieczewo. Po obu stronach tych ulic nawierzchnia chodnika jest w bardzo złym stanie, pomimo znacznego natężenia ruchu pieszego mieszkańców osiedla oraz potrzeby bezpiecznego ich użytkowania. Nawierzchnia chodnika jest bardzo i nierówna, posiada liczne wykruszenia, złuszczenia, oraz zapadnięcia. Wymiana nawierzchni na polbrukową w znaczny sposób przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym.

Uzasadnienie realizacji projektu

Obecnie nawierzchnia chodnika jest w złym stanie technicznym, objawiającym się wykruszeniami, złuszczeniami, nierównościami. Wymiana nawierzchni chodnika zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna.

Ogólnodostępność

Zrealizowanie zadania spełniałoby podstawową zasadę OBO jaką jest ogólnodostępność.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana chodnika przy ulicy Turkowskiego i Wachowskiego213 845 zł