projekt nr 135

135. Doświadczanie i działanie - artystyczna przestrzeń "2D"


Lokalizacja

Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, al. Marszałka J. Piłsudskiego 38,10-450 Olsztyn

Skrócony opis

Doświadczanie i działanie - artystyczna przestrzeń "2D"

Opis projektu

Popularyzacja sztuki współczesnej poprzez dostosowanie przestrzeni BWA. Uprzystępnienie świata sztuki, ułatwienie dostępu do informacji o wystawach i artystach oraz umożliwienie swobodnego odbioru wrażeń intelektualnych i estetycznych w komfortowych, otwartych na mieszkańca, przyjaznych warunkach.
Jednym z najskuteczniejszych sposobów na popularyzację sztuki współczesnej jest odświeżenie i przystosowanie do nowoczesnych wymogów odbioru sztuki przestrzeni holu Galerii Sztuki BWA. Rezultatem projektu jest stworzenie miejsca otwartego na mieszkańców, poniekąd punktu informacyjnego, gdzie mieszkaniec zdobędzie wiedzę o aktualnych propozycjach wystawienniczych, interesujących artystach i dziełach. Dlatego bardzo ważna jest wymiana mebli i sprzętu informatycznego do skutecznej obsługi mieszkańca. Ponadto hol jest miejscem przeróżnych nieodpłatnych (lub za symboliczną złotówkę) spotkań z artystami, wernisaży, warsztatów edukacyjnych dla dzieci czy wykładów z historii malarstwa, rzeźby czy fotografii. Należy podkreślić, iż wiele nieodpłatnych działań realizowanych w holu Galerii skierowanych jest do seniorów, którzy chętnie korzystają z możliwości rozwijania swoich pasji właśnie w tej przestrzeni.
Zakupienie wygodnych siedzisk z pewnością umili korzystanie z usług Galerii, a nowy design stanie się wizytówką jedynej w województwie galerii o tak istotnym znaczeniu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Generalnym i rudymentarnym celem projektu jest popularyzacja sztuki współczesnej wśród mieszkańców Olsztyna ze szczególnym naciskiem na edukację najmłodszego pokolenia olsztynian w zakresie sztuk plastycznych. W intencji autorów projektu kluczowym było uprzystępnienie świata sztuki, ułatwienie dostępu do informacji o wystawach i artystach oraz umożliwienie swobodnego odbioru wrażeń intelektualnych i estetycznych w komfortowych, otwartych na mieszkańca, przyjaznych warunkach.

Ogólnodostępność

Projekt ma ułatwić obsługę mieszkańców Olsztyna oraz podnieść poziom prezentacji oferty wydawniczej Galerii

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt i zestaw mebli12 000 zł
2komputery z oprogramowaniem i oporzyrządowaniem15 000 zł
3Siedziska5 500 zł
4akcesoria biurowe500 zł
5warsztaty edukacyjno-plastyczne5 000 zł
Łącznie: 38 000 zł