projekt nr 89

89. Kanta-Witosa-Bajkowe-Krasickiego-Mroza - Modernizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z regeneracją oczka wodnego - NOWA JESZCZE ŁADNIEJSZA BEZPIECZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA


Lokalizacja

Skrzyżowanie ulic Kanta, Witosa i Krasickiego - teren wokół stawku – okolice adresów ul. Kanta 42a, 42, 44, 48, 52, 54, 56; teren działek nr 125-34/2 i 125-35; oraz fragmenty działek nr 125-63/1, 125-64/4, 125-100/2.

Skrócony opis

uporządkowanie gospodarki wodnej terenu (wraz z oczyszczeniem stawku), uporządkowanie terenu placu zabaw (miękka podbudowa w okolicy sprzętów do zabawy), uzupełnienie siłowni pod chmurką o kolejny zestaw do ćwiczeń, utwardzenie powszechnie uczęszczanych ścieżek oraz zakup ławek;

Opis projektu

1. uporządkowanie terenu: plac zabaw (uzupełnienie o miękką podbudowę, doposażenie w dodatkową konstrukcję wraz miękką podbudową) uporządkowanie gospodarki wodnej terenu (w szczególności odwodnienie terenu w pobliżu stawku  - wyeliminuje problem czasowego jego zalewania i być może także pogłębienie i oczyszczenie stawku (usunięcie części zieleni), uregulowanie brzegów stawu zapewni bezpieczeństwo i estetykę;
2. uzupełnienie terenu o nowe konstrukcje do ćwiczeń  - aktywizacja osób starszych; uzupełnienie siłowni pod chmurką o kolejne zestawy do ćwiczeń;
3. utwardzenie powszechnie uczęszczanych ścieżek (kostka bez fazy) oraz zakup ławek (po śladzie istniejących i powszechnie wykorzystywanych dojściach w kierunku szkoły SP 34 (i dawnej SP32) - (od budynków Kanta 42a, 42 – do budynków Kanta 52 – 54), a także w kierunku przystanku tramwajowego Kanta na działkach nr 125-64/4, 125-100/2 oraz na działce nr 125-63/1)  - połączenie z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym; Nawierzchnie z kostki bez fazy są niemal jednolicie równe, z minimalnymi odstępami pomiędzy elementami, powierzchnie z kostek o takiej charakterystyce są bardziej wygodne dla rodziców z dziećmi w wózkach, ponieważ wywołują mniejsza drgania, jak i dla samych użytkowników na rowerkach czy rolkach. Płaszczyzny z kostek bądź płyt bez fazy – nazywane są cichymi, ponieważ poruszające się po nich pojazdy wywołują mniejszy hałas – co jest istotne gdy wokół znajdują się zabudowania.

Uzasadnienie realizacji projektu

Uporządkowanie terenu spowoduje, iż stanie się ten teren bardziej przyjaznym dla najmłodszych i najstarszych mieszkańców. Bardzo duży teren ma szansę stać się parkiem.  Realizacja projektu sprawi, że mieszkańcy zyskają uporządkowaną przestrzeń do wypoczynku i aktywności fizycznej. Utwardzone alejki spacerowe dzieci wykorzystają do nauki jazdy na małych rowerkach, hulajnogach czy rolkach, starsze osoby zdobędą miejsce do spacerów i zwiększenia aktywności w przyjaznym terenie. Poza tym, jest to teren wieńczący bardzo długą ścieżkę spacerową, biegnącą od rejonu zabudowań ulicy Piotrowskiego i ulicy Janowicza, Mroza i dalej ścieżką spacerowo-rowerową wzdłuż starych okazałych drzew, będących pod ochroną - do ulicy Kanta tuż obok Tramwajowego Przystanku Końcowego Kanta. Teren cieszy się dużą popularnością, a rezultatem jego uporządkowania będzie stworzenie na dużym terenie przyjaznej całorocznej spokojnej przestrzeni parkowej.

Ogólnodostępność

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, teren jest w pełni ogólnodostępny, położony jest na nieruchomościach Gminy Olsztyn, znajduje się w publicznej przestrzeni miejskiej – prowadzi do niego urządzony w ramach poprzednich edycji budżetu obywatelskiego nowy oświetlony ciąg pieszo-rowerowy, w pobliżu kończą trasę linie tramwajowe nr 1 i 2.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Odwodnienie terenu40 000 zł
2Utwardzenie alejek pieszych 100 000 zł
3Inne koszty według potrzeb 15 000 zł
4Bagrowanie – regeneracja oczka wodnego 50 000 zł
5Zakup ławek, konstrukcji placu zabaw wraz z miękką podbudową oraz urządzeń siłowni pod chmurką50 000 zł
Łącznie: 255 000 zł