projekt nr 92

92. Remont chodnika na ul. Szczytnowskiej


Lokalizacja

Ulica Szczytnowska w Olsztynie

Skrócony opis

Remont chodnika polegający na wymianie nawierzchni i podniesieniu krawężników na ul. Szczytnowskiej.

Opis projektu

Przedmiotem zadania jest remont, a miejscami budowa, ok. 200 m. chodnika wzdłuż ulicy Szczytnowskiej stanowiącej jeden z głównych ciągów komunikacyjnych północnej strony Osiedla Mazurskiego. W ramach prac powinny zostać wykonane zabezpieczenia drzew rosnących w pasie ciągu pieszego oraz właściwe dopasowanie studzienek telekomunikacyjnych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Jest to jedna z najstarszych ulic osiedla, gdzie wraz z upływem lat oraz rozrastającymi się korzeniami rosnących tam  drzew, istniejący chodnik stał się niezdatny do użytku. W roku 2019 w związku z bardzo złym stanem technicznym chodnika w wielu miejscach nienadającym się do użytku, zdecydowano się na dopuszczenie tam do poruszania się pieszych po jezdni poprzez wprowadzenie oznakowania "strefy zamieszkania".
Ulica Szczytnowska jest ulicą wąską, dwukierunkową i o stosunkowo dużym nasileniu ruchu. Budowa chodnika znacznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Osiedla poruszających się w drodze do szkoły,  poczty sklepów i przystanków komunikacji miejskiej. Ponadto zwiększy bezpieczeństwo kierowców poruszających się tą ulicą.

Ogólnodostępność

Ciąg komunikacyjny ogólnodostępny dla mieszkańców Olsztyna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt10 000 zł
2Budowa chodnika i wymiana nawierzchni na kostkę typu polbruk 174 833 zł
Łącznie: 184 833 zł