projekt nr 94

94. Przebudowa drogi w zakresie dojazdu do parkingu przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Olsztynie


Lokalizacja

Przebudowa drogi w zakresie dojazdu do parkingu przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Olsztynie

Skrócony opis

W 2017 r. opracowano projekt budowlany na przebudową drogi w zakresie dojazdu do parkingu przy SP19. Projekt obejmuje wykonanie drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem. Ze względu na limit środków przyznanych dla osiedla Gutkowo wnioskujemy o przebudowę drogi bez chodnika i oświetlenia. Jeśli jednak pojawią się oszczędności po przetargu prosimy również o wykonanie pozostałych elementów projektu

Opis projektu

W 2017 r. opracowano projekt budowlany na przebudową drogi w zakresie dojazdu do parkingu przy SP19. Projekt obejmuje wykonanie drogi wraz z chodnikiem i oświetleniem. Ze względu na limit środków przyznanych dla osiedla Gutkowo wnioskujemy o przebudowę drogi bez chodnika i oświetlenia. Jeśli jednak pojawią się oszczędności po przetargu prosimy również o wykonanie pozostałych elementów projektu. Droga dojazdowa do parkingu oraz boiska sportowego "Orlik" jest ogólnodostępna dla mieszkańców osiedla. Przebudowa drogi ułatwi i poprawi bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, w szczególności dzieci, młodzieży szkolnej i przedszkolnej

Uzasadnienie realizacji projektu

Przebudowa drogi w zakresie dojazdu do parkingu przy Szkole Podstawowej nr 19 rozwiąże problem bezpiecznego wjazdu i wyjazdu podczas przywożenia dzieci do szkoły i przedszkola oraz odbierania dzieci po skończonych lekcjach i zajęciach w przedszkolu. Realizacja projektu dotyczącego przebudowy drogi odciąży bardzo ruchliwą ulicę Bałtycką, z której zjazd na parking i wyjazd stwarza bardzo często utrudnienia i kolizje w ruchu drogowym szczególnie w godzinach rannych i popołudniowych. Wybudowana droga poprawi jakość życia mieszkańców osiedla oraz zwiększy bezpieczeństwo dojścia i dojazdu do funkcjonujących placówek oświatowych, które stanowią centrum integracji osiedla

Ogólnodostępność

Droga dojazdowa do parkingu będzie służyła mieszkańcom osiedla dowożącym dzieci do Szkoły Podstawowej nr 19 i Przedszkola Miejskiego nr 21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Olsztynie. Z drogi dojazdowej do parkingu korzystać będą również mieszkańcy osiedla korzystający z kompleksu sportowego ORLIK: boiska do piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz tenisa ziemnego otwartego codziennie w okresie wiosenno-letnim oraz w okresie jesienno-zimowym. Droga wykorzystywana będzie również codziennie przez dzieci i młodzież szkolną, jako bezpieczne dojście do szkoły oraz dojazd do przedszkola

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Szacunkowy koszt drogi: roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie krawężników i obrzeży itp.178 000 zł