projekt nr 106

106. Rewitalizacja wybiegu dla psów obok Szkoły Podstawowej nr 15


Lokalizacja

Przedmiotem zadania jest obiekt usytuowany na działce o identyfikatorze 286201 _1.0091.2/1, mieszczący się pomiędzy ulicami Westerplatte i Wojciecha Kętrzyńskiego, graniczący z obiektami Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, na Osiedlu Pojezierze.

Skrócony opis

Rewitalizacja wybiegu dla psów obok Szkoły Podstawowej nr 15 ma na celu poprawę stanu i funkcjonalności wybiegu dla psów mieszczącego się pomiędzy ulicami Westerplatte i Wojciecha Kętrzyńskiego, graniczącego z obiektami Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, poprzez m.in. naprawę ogrodzenia, uporządkowanie zieleni oraz atrakcyjne zagospodarowanie terenu.

Opis projektu

1. Zamontowanie nowego ogrodzenia i bramy.
2. Uporządkowanie dzikiej roślinności.
3. Wykonanie nawierzchni obiektu.
4. Montaż elementów małej architektury - dwie ławeczki, śmietnik, wieszak na smycze.
5. Montaż elementów funkcjonalnych - stacjonata, tyczki do slalomu, równoważnia.
6. Montaż punktów świetlnych.

Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu Rewitalizacja wybiegu dla psów obok Szkoły Podstawowej nr 15 jest poprawa stanu i funkcjonalności wybiegu dla psów. Obecnie obiekt jest w bardzo złym stanie technicznym. Zepsute ogrodzenie uniemożliwia korzystanie z wybiegu właścicielom małych psów, mogących wydostać się z terenu poprzez dziury w siatce. Z uwagi na zaniedbaną nawierzchnię, z wybiegu można korzystać jedynie podczas sprzyjających warunków pogodowych. Realizacja projektu pozwoliłaby na korzystanie z obiektu przez cały rok, niezależnie od panujących warunków pogodowych, a dzięki punktom świetlnym również niezależnie od pory dnia. Elementy małej architektury oraz elementy funkcjonalne znacząco poprawiłyby atrakcyjność obiektu. Zrewitalizowany wybieg dla psów pozytywnie wpłynąłby także na utrzymanie czystości na okolicznych terenach zielonych.

Ogólnodostępność

Obiekt będący przedmiotem zadania, w swoim założeniu jest ogólnodostępny. Rewitalizacja nie stoi w sprzeczności z § 7 Uchwały Nr VIII/117/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ogrodzenie10 000 zł
2Brama800 zł
3Nawierzchnia5 000 zł
4Uporządkowanie dzikiej roślinności500 zł
5Elementy małej architektury1 700 zł
6Elementy funkcjonalne2 000 zł
7Punkty świetlne1 000 zł
Łącznie: 21 000 zł

Załączniki