projekt nr 115

115. PARK KORCZAKA-MLECZNA


Lokalizacja

Teren inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 55/31. Na terenie oznaczonym w MPZP jako US2 tereny rekreacyjno-sportowych.

Skrócony opis

Projekt zakłada rozpoczęcie długo oczekiwanej przez mieszkańców Olsztyna inwestycji jaką jest Park Korczaka-Mleczna. W naszym mieście stale ubywa terenów zielonych, parki są dla nas mieszkańców miejscem odpoczynku, wytchnienia i relaksu. Stwórzmy niepowtarzalną przestrzeń , która będzie służyć wszystkim mieszkańcom Olsztyna.

Opis projektu

Pierwszym etapem będzie zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce o numerze ewidencyjnym 55/31 oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren usług rekreacyjno-sportowych. Na terenie powstanie plac zabaw z otaczającą infrastrukturą w postaci ławek, oświetlenia i ciągów komunikacyjnych. Nie będzie to zwykły plac zabaw a ogromna instalacja w postaci statku na której znajdą się ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnie, platformy widokowe i zabawy edukacyjne. Będzie to niepowtarzalna instalacja o funkcji sportowo - edukacyjnej jakiej jeszcze w Olsztynie nie było. Na terenie placu zabaw zostanie dodatkowo zainstalowana karuzela z siedziskami wahadłowymi, zjazd tyrolka i dodatkowe elementy urozmaicające zabawę. Teren placu zabaw będzie posiadał nawierzchnię mineralną. Całość dopełnią elementy małej architektury w postaci ławek, leżaków i nasadzeń z roślin ozdobnych.
Dzieci będą mogły spędzić czas na wyjątkowym placu zabaw a dorośli czy seniorzy znajdą dla siebie miejsce do odpoczynku i relaksu.
Plac zabaw i część wypoczynkowa będą początkiem inwestycji, która w kolejnych latach może zostać rozszerzona o boiska sportowe, wiaty piknikowe czy skatepark. Park Korczka- Mleczna może stać się nową , długo wyczekiwaną przestrzenią w naszym mieście, świetnie wkomponowaną w otaczające tereny zielone otoczone rzeką Łyną. Projekt realizowany będzie na rozległych terenach pomiędzy ulicą Korczaka a ulicą Tuwima.

Uzasadnienie realizacji projektu

W pobliskiej okolicy brakuje przestrzeni publicznej, która stanowiłaby miejsce spotkań pobliskich mieszkańców. Park Korczka- Mleczna jest inwestycją planowaną od wielu lat. Widać ogromną potrzebę mieszkańców aby zagospodarować zaniedbane i nieużywane tereny, które znajdują się blisko centrum naszego miasta.  
Ze względu na walory przyrodnicze na których znajduje się inwestycja można utworzyć tzw EKO PARK pełniący funkcje rekreacyjne i edukacyjne, takiej przestrzeni brakuje w naszym mieście.

Ogólnodostępność

Projekt realizowany będzie na terenie ogólnodostępnym

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa 20 000 zł
2Wykonanie placu zabaw 300 000 zł
3Elementy małej architektury i nasadzenia80 000 zł
4Infrastruktura techniczna , oświetlenie, ogrodzenie100 000 zł
Łącznie: 500 000 zł

Załączniki