projekt nr 115

115. PARK KORCZAKA-MLECZNA


Lokalizacja

Teren inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 55/31. Na terenie oznaczonym w MPZP jako US2 tereny rekreacyjno-sportowych.

Skrócony opis

Projekt zakłada rozpoczęcie długo oczekiwanej przez mieszkańców Olsztyna inwestycji jaką jest Park Korczaka-Mleczna. W naszym mieście stale ubywa terenów zielonych, parki są dla nas mieszkańców miejscem odpoczynku, wytchnienia i relaksu. Stwórzmy niepowtarzalną przestrzeń , która będzie służyć wszystkim mieszkańcom Olsztyna.

Opis projektu

Pierwszym etapem będzie zagospodarowanie przestrzeni publicznej na działce o numerze ewidencyjnym 55/31 oznaczonej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako teren usług rekreacyjno-sportowych. Na terenie powstanie plac zabaw z otaczającą infrastrukturą w postaci ławek, oświetlenia i ciągów komunikacyjnych. Nie będzie to zwykły plac zabaw a ogromna instalacja w postaci statku na której znajdą się ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnie, platformy widokowe i zabawy edukacyjne. Będzie to niepowtarzalna instalacja o funkcji sportowo - edukacyjnej jakiej jeszcze w Olsztynie nie było. Na terenie placu zabaw zostanie dodatkowo zainstalowana karuzela z siedziskami wahadłowymi, zjazd tyrolka i dodatkowe elementy urozmaicające zabawę. Teren placu zabaw będzie posiadał nawierzchnię mineralną. Całość dopełnią elementy małej architektury w postaci ławek, leżaków i nasadzeń z roślin ozdobnych.
Dzieci będą mogły spędzić czas na wyjątkowym placu zabaw a dorośli czy seniorzy znajdą dla siebie miejsce do odpoczynku i relaksu.
Plac zabaw i część wypoczynkowa będą początkiem inwestycji, która w kolejnych latach może zostać rozszerzona o boiska sportowe, wiaty piknikowe czy skatepark. Park Korczka- Mleczna może stać się nową , długo wyczekiwaną przestrzenią w naszym mieście, świetnie wkomponowaną w otaczające tereny zielone otoczone rzeką Łyną. Projekt realizowany będzie na rozległych terenach pomiędzy ulicą Korczaka a ulicą Tuwima.

Uzasadnienie realizacji projektu

W pobliskiej okolicy brakuje przestrzeni publicznej, która stanowiłaby miejsce spotkań pobliskich mieszkańców. Park Korczka- Mleczna jest inwestycją planowaną od wielu lat. Widać ogromną potrzebę mieszkańców aby zagospodarować zaniedbane i nieużywane tereny, które znajdują się blisko centrum naszego miasta.  
Ze względu na walory przyrodnicze na których znajduje się inwestycja można utworzyć tzw EKO PARK pełniący funkcje rekreacyjne i edukacyjne, takiej przestrzeni brakuje w naszym mieście.

Ogólnodostępność

Projekt realizowany będzie na terenie ogólnodostępnym

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dokumentacja projektowa 20 000 zł
2Wykonanie placu zabaw 300 000 zł
3Elementy małej architektury i nasadzenia80 000 zł
4Infrastruktura techniczna , oświetlenie, ogrodzenie100 000 zł
Łącznie: 500 000 zł

Załączniki