projekt nr 124

124. Budowa chodnika na ulicy Gwiezdnej w Olsztynie


Lokalizacja

Olsztyn ulica Gwiezdna

Skrócony opis

Budowa chodnika po obu stronach jezdni do ulicy Dybowskiego.

Opis projektu

Wykonanie nawierzchni chodnika po obu stronach jezdni  ulicy Gwiezdnej do ulicy Dybowskiego. Ze względu na skomplikowane uwarunkowania techniczne oraz ukształtowanie terenu realizacja tego projektu będzie się wiązała z ingerencją w systemy korzeniowe drzew
a w konsekwencji z koniecznością wycinki kilku z nich: po południowej stronie ulicy Gwiezdnej - dwie brzozy, dwa dęby oraz topola, natomiast po stronie północnej szpaler kilku katalp.

Uzasadnienie realizacji projektu

brak chodnika powoduje ruch pieszy na jezdni co stwarza duże niebezpieczeństwo potrącenia

Ogólnodostępność

teren gminy Olsztyn ogólnodostępny

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1chodnik dwustronny114 400 zł
2dokumentacja projektowa15 000 zł
3przebudowa 2 słupów oświetleniowych16 000 zł
4rezerwa12 412 zł
Łącznie: 157 812 zł