projekt nr 138

138. XXV Międzynarodowych Olsztyńskich Dni Folkloru WARMIA'2021


Lokalizacja

Amfiteatr im. Czesława Niemena w Olsztynie

Skrócony opis

Projekt widnieje w Światowym Kalendarzu Festiwali CIOFF ® ( UNESCO ), promując Miasto Olsztyn i jego mieszkańców na cały Świat.
Społeczność Olsztyna min. poprzez prezentacje koncertowe, obok doznań artystycznych, mają okazję zapoznać się z tradycją różnych narodowości reprezentujących niemal każdy Kontynent. 10 zespołów zagranicznych, dodając polskie - łącznie ponad 800 uczestników/artystów !!!  

Opis projektu

Przygotowanie, organizacja i praktyczne przeprowadzenie 25 Międzynarodowych Olsztyńskich Dni Folkloru "WARMIA'2021" w terminie: 20-25 lipiec 2021 rok

Uzasadnienie realizacji projektu

Olsztyńskie Dni Folkloru od wielu lat są tzw. "wizytówką kulturalną Miasta Olsztyna, która w okresie swego trwania (ponad tydzień !!!), jako jedyna z nielicznych imprez, całkowicie wypełnia miejsca widowni amfiteatru. Przychylne i najwyższe oceny oceny Mieszkańców Miasta (obserwatorów) utwierdzają organizatorów w celowości kontynuacji "imprezy". Jednak z roku na rok, pojawiają się coraz większe problemy związane z pozyskaniem środków finansowych na pokrycie podstawowych elementów logistycznych całego przedsięwzięcia. Niniejszy wniosek ma na celu zasilenie budżetu imprezy, głównie w podstawowym zakresie tj. koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestników ( zagraniczne zespoły folklorystyczne - ok. 500 artystów + krajowe - ok. 300 osób ).

Ogólnodostępność

Mieszkańcy Olsztyna w roli publiczności i obserwatorów prezentacji koncertowych, biorą udział na zasadach wstępu wolnego, a często występujące ograniczenia, wynikają jedynie z warunków pojemności obiektu (Amfiteatru)

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1zakwaterowanie i wyżywienie uczestników100 000 zł