projekt nr 144

144. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Gębika (po stronie budynków o numeracji nieparzystej)


Lokalizacja

Ciąg pieszy wzdłuż ulicy Gębika (łączący ulicę Wilczyńskiego z ulicą Kubusia Puchatka) - po stronie budynków o numeracji nieparzystej

Opis projektu

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Gębika (po stronie budynków o numeracji nieparzystej). Ulica Gębika jest jednym z ciągów komunikacyjnych na osiedlu Pieczewo, łączącym ulicę Wilczyńskiego z ulicą Kubusia Puchatka. Przyległe chodniki stanowią bardzo uczęszczany przez mieszkańców osiedla trakt pieszy. Obecnie nawierzchnia chodnika jest w złym stanie technicznym, objawiającym się wykruszeniami, złuszczeniami, nierównościami. Wymiana nawierzchni na polbrukową po stronie budynków o numeracji nieparzystej byłaby jedną ze składowych wymiany chodników przynależnych do ulicy Gębika.

Uzasadnienie realizacji projektu

Obecnie nawierzchnia chodnika jest w złym stanie technicznym, objawiającym się wykruszeniami, złuszczeniami, nierównościami. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż głównego traktu pieszego na osiedlu Pieczewo zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na poprawę wizerunku osiedla.Wymiana nawierzchni po stronie budynków o numeracji nieparzystej byłaby jedną ze składowych wymiany chodników przynależnych do ulicy Gębika.

Ogólnodostępność

Zrealizowanie zadania spełniałoby podstawową zasadę Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego jaką jest ogolnodostępność. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż głównego traktu pieszego na osiedlu Pieczewo zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na poprawę wizerunku osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wymiana nawierzchni chodnika Gębika (nieparzyste)212 500 zł