projekt nr 147

147. Remont nawierzchni chodnika ul. Wańkowicza (w obrębie Parafii Miłosierdzia Bożego)


Lokalizacja

odcinek od zaplecza Parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Barcza 2 do budynku przy u. Wańkowicza 16 oraz w kierunku prostopadłym do jezdni od przejścia podziemnego (po obu jego stronach ulicy) do budynku Poczty Polskiej przy ul. Wańkowicza 26.

Opis projektu

Remont nawierzchni chodnika ul. Wańkowicza (w obrębie Parafii Miłosierdzia Bożego)

Konieczną zmianę w treści opisu wniosku stanowi wykreślenie realizacji remontu chodnika na działce nr 158/13 (obr.106) a co za tym idzie korektę budżetu do 120 tys. zł. z uwzględnieniem prac dotyczących zieleni.
Ulica Wańkowicza jest jednym z głównych traktów komunikacyjnych na osiedlu Nagórki. W centralnej części osiedla gdzie znajduje się przejście podziemne, Parafia Miłosierdzia Bożego, Poczta Polska, stan nawierzchni chodnika jest w bardzo złym stanie technicznym. Nawierzchnia chodnika jest bardzo nierówna, posiada liczne wykruszenia, złuszczenia oraz zapadnięcia. Zły stan chodnika jest na odcinku od zaplecza kościoła przy ul. Barcza 2 do budynku przy ul. Wańkowicza 16 oraz w kierunku prostopadłym do jezdni od przejścia podziemnego (po jego obu stronach) do budynku Poczty Polskiej przy ul. Wańkowicza 26. Jest to miejsce o dużym natężeniu pieszych zarówno z osiedla Nagórki jak też innych mieszkańców miasta. Wymiana nawierzchni na polbrukową byłaby dopełnieniem już wymienionych nawierzchni chodnikowych na osiedlu oraz w znacznym stopniu wpłynęłaby na wizerunek centralnej części Nagórek.

Uzasadnienie realizacji projektu

Obecnie nawierzchnia chodnika jest w złym stanie technicznym, objawiającym się wykruszeniami, złuszczeniami, nierównościami. Wymiana nawierzchni chodnika na odcinku od zaplecza kościoła przy ul. Barcza 2 do budynku przy ul. Wańkowicza 16 oraz w kierunku prostopadłym d jezdni od przejścia podziemnego (po obu jego stronach) do budynku Poczty Polskiej przy ul. Wańkowicza 26 zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na bezpieczeństwo komunikacji i poprawę wizerunku osiedla.

Ogólnodostępność

Zrealizowane zadanie spełniałoby podstawową zasadę Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego jaką jest ogolnodostępność. Wymiana nawierzchni chodnika pieszego w miejscu objętym niniejszym wnioskiem zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na bezpieczeństwo komunikacji pieszej oraz poprawę wizerunku osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1wymiana nawierzchni chodnika przy ul Wańkowicza120 000 zł