projekt nr 149

149. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Turkowskiego i ul. Wachowskiego (po obu stronach ulicy)


Lokalizacja

Ciąg pieszy po obu stronach ulic Turkowskiego przed budynkami o numeracji 2, 3, 5, 6, 7, 13 oraz ul. Wachowskiego  3, 5, 6, 14 co stanowi południowo-wschodnią część osiedla Pieczewo

Skrócony opis

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Turkowskiego oraz ul. Wachowskiego (po obu stronach ulicy).
Ulice Turowskiego i Wachowskiego są wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi w południowo-wschodniej części osiedla Pieczewo. Po obu stronach ulic nawierzchnia chodnika jest w bardzo złym stanie, pomimo znacznego natężenia ruchu pieszego mieszkańców osiedla oraz potrzeby bezpiecznego ich użytkowania.

Opis projektu

Remont nawierzchni chodnika przy ul. Turkowskiego oraz ul. Wachowskiego (po obu stronach ulicy).
Ulice Turowskiego i Wachowskiego są wewnętrznymi ciągami komunikacyjnymi w południowo-wschodniej części osiedla Pieczewo. Po obu stronach ulic nawierzchnia chodnika jest w bardzo złym stanie, pomimo znacznego natężenia ruchu pieszego mieszkańców osiedla oraz potrzeby bezpiecznego ich użytkowania. Nawierzchnia chodnika jest bardzo nierówna, posiada liczne wykruszenia, złuszczenia oraz zapadnięcia. Wymiana nawierzchni na polbrukową (w miejscach gdzie nie była wymieniona) w znaczny sposób przyczyniłaby się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu pieszym oraz wizerunku tej części osiedla, co zapewne przyjęte byłoby z dużą satysfakcją mieszkańców

Uzasadnienie realizacji projektu

Obecnie nawierzchnia chodnika jest w złym stanie technicznym, objawiającym się wykruszeniami, złuszczeniami, nierównościami. Wymiana nawierzchni chodnika po obu stronach ulicy Turkowskiego przed budynkami o numeracji 2, 3, 5, 6, 7, 13 oraz ul. Wachowskiego  3, 5, 6, 14 zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na poprawę wizerunku osiedla

Ogólnodostępność

Zrealizowanie zadania spełniałoby podstawową zasadę Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego jaką jest ogólnodostępność. Wymiana nawierzchni chodnika po obu stronach ulicy Turkowskiego oraz Wachowskiego zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na poprawę wizerunku osiedla

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Turkowskiego i ul. Wachowskiego212 500 zł