projekt nr 150

150. Remont przejścia podziemnego pod ul. Wańkowicza


Lokalizacja

Przejście podziemne jest usytuowane na wschodnim szczycie budynków Wańkowicza 9 oraz Wańkowicza 22 na osiedlu Nagórki. Przejście stanowi połączenie północnej i południowej części osiedla

Skrócony opis

Ulica Wańkowicza posiada jedno przejście podziemne łączące trakt pieszy biegnący od ulicy Krasickiego do ulicy Barcza. Stan techniczny przejścia podziemnego jest bardzo zły. Ściany wewnątrz przejścia posiadają liczne przecieki, co wpływa na odspojenie tynków na suficie oraz ścianach bocznych. Schody są powykruszane i stanowią niebezpieczeństwo podczas uczęszczania przejściem, Są one niebezpieczne

Opis projektu

Ulica Wańkowicza posiada jedno przejście podziemne łączące trakt pieszy biegnący od ulicy Krasickiego do ulicy Barcza. Stan techniczny przejścia podziemnego jest bardzo zły. Ściany wewnątrz przejścia posiadają liczne przecieki, co wpływa na odspojenie tynków na suficie oraz ścianach bocznych. Schody są powykruszane i stanowią niebezpieczeństwo podczas uczęszczania przejściem, Są one niebezpieczne w godzinach wieczornych i nocnych z racji właściwego doświetlenia na zejściach. Zewnętrzne ściany posiadają ubytki tynku i są bardzo nieestetyczne. Obecnie ten element lokalnej infrastruktury z racji złego stanu technicznego i estetycznego powoduje, iż mieszkańcy z niego nie korzystają i przechodzą przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Wobec powyższego przewidzieć kompleksowy remont polegający na likwidacji skutków przecieków, poprawę stanu technicznego i estetycznego ścian na zewnątrz i wewnątrz, remont schodów, usprawnienie odwodnienia oraz modernizację oświetlenia. Remont przejścia powinien przewidywać również wymianę nawierzchni chodnika w obrębie przedmiotowego przejścia podziemnego

Uzasadnienie realizacji projektu

Obecnie stan techniczny i estetyczny przejścia podziemnego jest bardzo zły. Kompleksowy remont przejścia spowoduje poprawę komunikacji północnej z południową częścią osiedla Nagórki, tym poprawiając bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie. Remont przejścia podziemnego zapewne przyjęty byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na poprawę wizerunku osiedla

Ogólnodostępność

Zrealizowanie zadania spełniałoby podstawową zasadę Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego jaką jest ogólnodostępność. Poprawa stanu technicznego i estetycznego przejścia wpłynęłaby na poprawę komunikacji pieszej na osiedlu Nagórki, tym samym zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na poprawę jego wizerunku

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kompleksowy remont przejścia podziemnego pod ulicą Wańkowicza223 500 zł