projekt nr 151

151. Hello!Hol - Otwieramy artystyczną przestrzeń!


Lokalizacja

Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 38, 10-540 Olsztyn

Skrócony opis

Popularyzacja sztuki współczesnej poprzez dostosowanie przestrzeni BWA. Uprzystępnienie świata sztuki, ułatwienie dostępu do informacji o wystawach i artystach oraz umożliwienie swobodnego odbioru wrażeń intelektualnych i estetycznych
w komfortowych, otwartych na mieszkańca, przyjaznych warunkach.

Opis projektu

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na popularyzację sztuki współczesnej jest odświeżenie
i przystosowanie do nowoczesnych wymogów odbioru sztuki przestrzeni holu Galerii Sztuki BWA. Rezultatem projektu jest stworzenie miejsca otwartego na mieszkańców, poniekąd punktu informacyjnego, gdzie mieszkaniec zdobędzie wiedzę o aktualnych propozycjach wystawienniczych, interesujących artystach i dziełach. Dlatego bardzo ważna jest wymiana mebli i sprzętu informatycznego do skutecznej obsługi mieszkańca. Ponadto hol jest miejscem przeróżnych nieodpłatnych spotkań z artystami, wernisaży, warsztatów edukacyjnych dla dzieci czy wykładów z historii malarstwa, rzeźby czy fotografii. Należy podkreślić, iż wiele nieodpłatnych działań realizowanych w holu Galerii skierowanych jest do seniorów, którzy chętnie korzystają z możliwości rozwijania swoich pasji właśnie w tej przestrzeni.
Zakupienie wygodnych siedzisk z pewnością umili korzystanie z usług Galerii, a nowy design stanie się wizytówką jedynej w województwie galerii o tak istotnym znaczeniu.

Uzasadnienie realizacji projektu

Generalnym i rudymentarnym celem projektu jest popularyzacja sztuki współczesnej wśród mieszkańców Olsztyna ze szczególnym naciskiem na edukację najmłodszego pokolenia olsztynian w zakresie sztuk plastycznych. W intencji autorów projektu kluczowym jest uprzystępnienie świata sztuki, ułatwienie dostępu do informacji o wystawach i artystach oraz umożliwienie swobodnego odbioru wrażeń intelektualnych i estetycznych
w komfortowych, otwartych na mieszkańca, przyjaznych warunkach.

Ogólnodostępność

Projekt ma ułatwić obsługę mieszkańców Olsztyn, gości galerii oraz podnieść poziom prezentacji oferty wystawienniczej Galerii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Projekt i zestaw mebli12 000 zł
2Komputery z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem15 000 zł
3Siedziska5 500 zł
4Akcesoria biurowe500 zł
5Cykl bezpłatnych warsztatów edukacyjno-plastycznych5 000 zł
Łącznie: 38 000 zł